Werksessie maatwerk voor jongvolwassenen 16-27 (praktijkleren)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie organiseren een drietal werksessies rondom specifieke thema’s jongeren 16-27. Wij hebben samen met het ministerie van SZW een aantal thema’s vastgesteld om te onderzoeken wat er nodig is om ondersteuning op maat te bieden.

De eerste werksessie (dinsdag 12 februari) ging over het bieden van Maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. De volgende werksessie gaat over Praktijkleren.

Werksessie 3: Praktijkleren

Sommige jongeren raken door een te schoolse opzet van het onderwijs gedemotiveerd en verlaten voortijdig de opleiding. Het Praktijkleren voorziet in een grote behoefte, maar het aanbod hiervan is helaas beperkt. Ook het behalen van deelcertificaten voor onderdelen van een mbo-opleiding kan flexibiliteit bieden, maar is beperkt mogelijk. In deze werksessie onderzoeken we wat er nodig en mogelijk is om de aansluiting voor deze jongeren te verbeteren en hun kansen te vergroten richting de arbeidsmarkt.

Dinsdag 9 april 2019, 13.30 uur – 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie: Utrecht

Bij de werksessie is iedereen welkom, maar in het bijzonder:

  • Jongeren
  • Beleidsmedewerkers gemeenten
  • Professionals uit maatschappelijke (welzijns)organisaties

In de werksessie onderzoeken we samen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor de jongeren en wat je kunt doen om dit te realiseren. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelen we wat nodig is en welke kennis en expertise van belang is voor professionals en beleidsmedewerkers die zich ook hard willen maken voor het bieden van ondersteuning op maat en aan de slag willen met de weergegeven knelpunten.

Meld je aan voor 9 april