Werksessie voor transgender personen over ondersteuning vanuit sociaal professionals

5 oktober 2017

Heb jij als transgender persoon ervaring met zorg en ondersteuning vanuit sociaal professionals in je gemeente? Wil jij ons helpen om de zorg aan transgender personen te verbeteren, op basis van je eigen ervaringen? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor deze werksessie.

Wanneer

Donderdag 5 oktober 2017 van 10:00 tot 12:30 uur bij Movisie in Utrecht

Waarom

Movisie werkt samen met TNN, HVO Querido, TransUnited, Transketeers, Transvisie Zorg en Transsupport Rotterdam aan een online module voor sociaal professionals over transgender personen. De e-learning is erop gericht sociaal hulpverleners (denk aan maatschappelijk werkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers, sociale wijkteamleden) toe te rusten op ondersteuning van transgender cliënten. Wij zijn op zoek naar ervaringsverhalen om inhoud te geven aan deze module en inzicht te krijgen in welke problemen transgender cliënten tegenkomen bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

Wat gaan we doen in deze werksessie?

We willen tijdens deze bijeenkomst twee of drie fictieve personen maken die als casus de levensverhalen van transgenders en ervaringen met sociaal professionals laten zien. Deze gebruiken we in de online module om duidelijker te maken voor bijvoorbeeld sociaal wijkteamleden wat het betekent om een transgender persoon te zijn. Wat moeten sociaal professionals weten over genderdysforie en transgendergevoelens? Waar moeten sociaal professionals rekening mee houden als ze transgenders goed willen ondersteunen en doorverwijzen naar specifieke zorg?

Deelnemers krijgen een vergoeding en reiskosten voor deelname.

Aanmelden

Wil je graag meewerken of heb je vragen? Neem dan contact op met Else Boss (e.boss@movisie.nl).