Zzp’er in het sociaal werk: werken aan je vakmanschap

Dit voorjaar bracht Movisie een rapport uit over Zzp’ers in het sociaal werk. Wie zijn de zzp’ers in het sociaal werk, en hoe staan ze ervoor? We peilden daarvoor de ontwikkelingen vanuit het perspectief van zowel de zzp’er als vanuit sociaal werkers in loondienst. Uit de peiling komen een aantal thema’s naar voren die meer aandacht verdienen. Enerzijds omdat ze de kracht van de zzp’er benadrukken, anderzijds omdat er meer aandacht voor nodig is om dingen te verbeteren. Op 9 oktober willen we (BPSW en Movisie) hier graag met jou, zzp’er in het sociaal werk, en vakgenoten over in gesprek. Doe je mee?

De centrale vragen van deze middagsessie zijn: Hoe sta je in je vak als zzp’er in het sociaal werk? Wat heb je als zzp’er nodig om je vak goed uit te kunnen (blijven) voeren? Hoe werk jij aan je vakmanschap?

En: wat kan een beroepsvereniging (BPSW) of kennisinstituut (Movisie) daarin betekenen?  

We blikken kort terug op de peiling en gaan vooral met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen en vragen met elkaar te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als beeldvorming, verbinding met je vak houden, (professionele) ontwikkeling, kwaliteit(seisen) en zeggenschap.  

Wanneer: maandag 9 oktober van 15.00-17.00 uur  

Waar: Movisie in Utrecht

Inloop vanaf 14.30 en we sluiten af met een borrel.  

Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar Tim Sandys (t.sandys@movisie.nl) met daarin je naam en wat voor type opdrachten je doet.

Deze middagsessie wordt georganiseerd door de BPSW en Movisie. We kijken uit naar je komst. Een week van tevoren sturen we je de definitieve bevestiging en adresgegevens.