Meld je aan: De Agenda van het sociaal werk 2021

Thema: Drijfveren en daadkracht

Op donderdag 11 november vindt de derde editie van De Agenda van het sociaal werk plaats. Het thema van dit jaar? Drijfveren en daadkracht. We bieden een sprankelend online programma waarin we stil staan bij de ‘drive’ van sociaal werkers en hoe je deze drijfveren omzet in daadkracht. Vanaf nu kun je je aanmelden!

 

Meld je hier aan

Drijfveren en daadkracht 

Sociaal werkers zijn zeer betrokken bij hun werk. Elke dag opnieuw zetten zij zich in om ‘hun’ cliënten en inwoners te ondersteunen. Uit de Grote Raadpleging van het Sociaal Werk die op 20 mei werd gepubliceerd, blijkt dat 'mensen willen helpen' een belangrijke motivatie is om sociaal werker te worden en te blijven. Ook het bijdragen aan de bestaanszekerheid van mensen, het bevorderen van welzijn in onze samenleving en het aankaarten van systeemveranderingen met het oog op menselijke maat, zijn belangrijke drijfveren voor sociaal werkers. 

Bij de Agenda van het Sociaal Werk 2021 staan we stil bij wat deze ‘drive’ van sociaal werkers is. Waar komen deze drijfveren vandaan en verschillen die per sociaal werker? Maar we gaan ook in op de vraag of het lukt om deze drive om te zetten in daadkracht. Kun je wel volgens je drijfveren werken? Waar liggen je kansen? Wat heb je als sociaal werker daarvoor nodig? En waar botsen jouw drijfveren met die van anderen? 

Programma 

Het voorlopige programma van 11 november ziet er als volgt uit. In het uitklapvenster onder het programma lees je meer over de verschillende onderdelen.

 • 13:00: Opening door dagvoorzitter Evert van Rest 
 • Introductie van het thema Drijfveren en daadkracht 
 • Marie Kamphuis Lezing door Evelien Tonkens: Buikspreken of tegenspreken? Sociaal werkers in de alledaagse democratie 
 • Paneldiscussie onder leiding van Eric van der Burg (bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland) met onder andere Richard de Brabander (Lector Dynamiek van de stad bij Hogeschool Inholland) en Nanneke Jager (Sociaal werker van het jaar 2021)
 • Uitreiking van het TSV jaarboek 
 • De grote Agenda van het Sociaal werk-quiz 
 • Uitreiking Van Dantzig penning
 • Pauze 
 • Verdieping, keuze uit verschillende programma’s (zie voor meer informatie over de workshops het uitklapvenster hieronder):
  • 1. Sociaal weerwerk. Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn.
   (Door Marcel Ham en auteurs van het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)
  • 2. Drijfveren onder druk: wat te doen tegen uitstroom uit het sociaal werk? (Door Sonja Liefhebber)  
  • 3. Sociaal werkers aan het woord: praktijkvoorbeelden
  • 4. ‘Goed handelen’ als drijfveer: de code als gemeenschappelijke basis en inspiratiebron. (Door Jurja Steenmeijer)
  • 5. Bewoners aan het woord: Nanneke Jager in gesprek met 2 deelnemers over het participatieproject Vrouwkracht 
  • 6. Storytelling voor maatschappelijk engagement (Door Buurtwijs)
  • 7. Methodische daadkracht van de sociaal werker: de kracht van de 3-stappenaanpak sociaal werk (Door Herman de Mönnink)
 • 16.30: Einde

Meer lezen over … 

Lezing Evelien Tonkens 

Sociaal werkers hebben van oudsher een cruciale rol om burgers stem te geven en te bevorderen dat hun stem gehoord wordt. Zo dragen ze bij aan onze democratie. Dat doen ze soms via ondersteuning van formele inspraak zoals cliëntenraden en bewonersraden, maar veel vaker nog via alledaagse interacties met burgers en andere professionals. Ze dragen daarmee bij aan de alledaagse democratie, het fundament onder een politieke democratie. Nu het vertrouwen in de politieke democratie onder druk staat, is de vraag extra prangend hoe sociaal werkers (kunnen) bijdragen aan die alledaagse democratie. Hoe bepaal je of je de stem van burgers versterkt en dus buikspreekt, of juist tegenspel biedt en dus tegenspreekt.

Workshop 1: Sociaal weerwerk. Maatschappelijke betrokkenheid in het sociaal domein. (Door Marcel Ham)

Sociaal werk lijkt de laatste decennia beperkt te blijven tot individuele hulpverlening. Maar aarzelend zien we de laatste tijd ook vormen waarbij maatschappelijke misstanden worden aangekaart, of zelfs ingezet wordt op meer rechtvaardigheid. Hoe gaat dat in de praktijk en wat kunnen we daar van leren? Het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkent uiteenlopende praktijken van maatschappelijk geëngageerd werk. In dit atelier verkent hoofdredacteur Marcel Ham met enkele auteurs uit het boek de ervaringen.

Workshop 2: Drijfveren onder druk: wat te doen tegen uitstroom uit het sociaal werk? (Door Sonja Liefhebber)

Recent heeft Movisie een peiling gehouden onder een groot aantal sociaal werkers. Daaruit werd duidelijk dat veel sociaal werkers met bevlogenheid hun werk doen. Maar ook geeft 20% van de sociaal werkers aan binnen nu en 5 jaar niet meer als sociaal werker te werken. Arbeidsmarktonderzoek laat zien dat dit zelfs 40 procent is. Daarmee verliest het sociaal werk een hoop deskundigheid, moeten cliënten en inwoners (nog) langer wachten op hulp, verdwijnen structurele oorzaken van sociale problemen nog verder uit beeld en neemt de werkdruk toe onder de sociaal werkers die wel blijven. In deze sessie wordt een aantal resultaten uit de peiling en andere onderzoeken gepresenteerd en gaan we met elkaar in op acties die ondernomen moeten en kunnen worden om de uitstroom te verminderen.  

Workshop 3: Sociaal werkers aan het woord: praktijkvoorbeelden. 

In deze workshop, onder leiding van Mariël van Pelt, komen drie praktijkvoorbeelden aan het woord:

 1. Laat je spiegelbeeld jezelf en anderen inspireren (Door Lisa Philips, oprichter Spiegelbeeld). Voor talentvolle professionals die het lef hebben om het dynamische vak van het sociaal werk kleur en fleur te geven. Hoe blijf je het beste uit jezelf halen? Wil jij werken aan persoonlijke groei en vakmanschap, kom dan naar deze workshop. 
 2. HUP! (door Hedwich Suijling, social worker bij de gemeente Haarlemmermeer). Vaak denk ik; hup, gewoon gaan. Samen met een collega-werker hebben we zelfs een invulling gegeven aan de door ons zelf verzonnen afkorting HUP!; Help Under Protest. De klant kan wel zeggen dat hij of zij geen hulp wil, de hulpverleners kunnen wel zeggen dat hulp niet mogelijk of noodzakelijk is binnen de aangeboden voorzieningen, maar wij zeggen dan HUP! Gewoon doorzetten en proberen. Ik pas met mijn manier van werken niet echt in een hokje. Maar, voor de extreem complexe casuïstiek (gedrag, stoornis, LVB, armoede en daartegenover alle, maar dan ook echt alle paarse krokodillen) loop ik het vuur uit mijn sloffen. De weerstand die HUP! met zich meebrengt, de discretionaire ruimte die hiervoor nodig is, maar ook de steun die de organisatie moet bieden, de veiligheid in feite: dat wil ik bespreekbaar maken. En al mijn collega’s uitdagen en een hart onder riem steken wanneer je HUP, aan de slag, bent. Want het vraagt veel doorzettingsvermogen, creativiteit, engagement en lef.
 3. Een voorbeeld uit de gehandicaptenzorg, meer informatie volgt later. 

Workshop 4: ‘Goed handelen’ als drijfveer: de code als gemeenschappelijke basis en inspiratiebron. (Door Jurja Steenmeijer)

Wat is ‘goed handelen’ en hoe kunnen we eigenlijk beoordelen wat het ‘goede’ is? Wat maakt dat we over sommige praktijken zeggen dat ze ‘goed’ zijn, en andere praktijken juist niet? Beroepsethiek - de gedeelde normen en waarden van een beroepsgroep zoals sociaal werkers - schetst waar we op uit zijn en waar we naar streven. De beroepscode is daarbij een inspiratiebron. In deze workshop gaan we in gesprek over de beroepscode als gemeenschappelijke basis voor het concrete handelen, maar ook voor verdere verkenning en dialoog. 

Workshop 5: Bewoners aan het woord: Nanneke Jager in gesprek met 2 deelnemers over het participatieproject Vrouwkracht. 

Nanneke Jager richt zich op participatie en activering van wijkbewoners, en specifiek op vrouwen met een migratie achtergrond in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Via ontmoeting en de ketenaanpak Taal-Participatie-Arbeidsmarkt haalt ze talenten van deze bewoners naar boven, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze (weer) meedoen in de wijk en maatschappij. Ze werkt actief samen met diverse instellingen in Groningen en maakt hierin het belang van sociaal werk zichtbaar. Ze is een ervaren sociaal werker die haar kennis graag doorgeeft aan de nieuwe generatie sociaal werkers. 

Workshop 6: Storytelling voor maatschappelijk engagement (Door Buurtwijs)

Hoe zet je jouw praktijkervaring om in een pakkend verhaal waarmee je sociale problemen overtuigend onder de aandacht brengt? In deze workshop maak je kennis met de structuur van het oerverhaal waarin conflict, veerkracht en overwinning elkaar afwisselen. Net als in sociaal werk. We verkennen verhalende technieken die helpen om meer aandacht te krijgen voor verhalen die gehoord moeten worden. Deze workshop bieden we aan vanuit Buurtwijs. Op buurtwijs.nl delen we anekdotische verhalen uit de praktijk omdat ze recht doen aan de complexiteit van het sociale werk. 

Workshop 7: Methodische daadkracht van de sociaal werker: de kracht van de 3-stappenaanpak sociaal werk (Door Herman de Mönnink)

De drijfveer van veel sociaal werkers is om mensen te helpen. Maar hoe verwoord je dan hoe je helpt? Sociaal werkers blijken dit niet zo goed te kunnen: ‘Ik weet niet wat ik doe.’ Dat ondergraaft hun gemotiveerdheid. In deze workshop werken we aan toename van methodische trots en gemotiveerdheid als sociaal werker. Zoals elke solide beroepsgroep leer je bewust bekwaam te werken vanuit de 3-stappenaanpak sociaal werk. Zoals Marie Kamphuis, moeder en pleitbezorger van solide Nederlands sociaal werk niet voor niets daarover ooit al zei: ‘De sociaal werk-methode is een doelgerichte en systematische handeling!’
 

De Agenda van het sociaal werk wordt georganiseerd door Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland (SWN), Marie Kamphuis Stichting (MKS), Sociale Vraagstukken, Buurtwijs en Movisie.

Aanmelden Agenda van het sociaal werk 2021