Alliantie Verandering van binnenuit

Gelijkheid, veiligheid, en acceptatie van vrouwen en van lhbtiqa+ personen. Hieraan werkt de Alliantie Verandering van binnenuit. We richten ons daarbij op de meer gesloten gemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Dat doen we niet 'van bovenaf' maar van 'binnenuit'. Onze alliantie is een samenwerking tussen het Consortium Zelfbeschikking, LCC+ en Movisie.

Wat doet de alliantie?

‘We richten ons vooral op de groepen die op afstand van de samenleving staan, moeilijk te bereiken zijn en conservatief zijn in hun gedachtegoed’, zegt Ahmet Azdural van het Consortium Zelfbeschikking. ‘Vanaf 2018 organiseerden we ruim 700 bijeenkomsten in buurthuizen, gebedscentra en jongerencentra door het hele land. Getrainde gespreksleiders maken het onderwerp lhbtiqa+ bespreekbaar. Azdural: ‘We proberen daarbij aan te sluiten bij normen en waarden die in de gemeenschappen belangrijk zijn. Zo verlaag je de drempel om erover in gesprek te gaan.

Zahra Naleie is de drijvende kracht achter een methodiek waarmee in de afgelopen decennia het probleem vrouwenbesnijdenis in de Somalische gemeenschap succesvol is aangepakt. Gespreksleiders gebruiken deze methode nu om ‘van binnenuit’ verouderde denkbeelden over zelfbeschikking, opvoeding en achterlating en seksuele diversiteit te veranderen. Movisie heeft de methode geanalyseerd en gepubliceerd: Jiheeye. Naleie vertelt over de samenwerking met de alliantie: ‘We willen zelfbeschikking, opvoeding en achterlating, en seksuele diversiteit bespreekbaar maken, niet alleen bij de Somalische gemeenschap, maar bij alle vluchtelingengemeenschappen en migrantengroepen. Dat doen we samen met Movisie en de andere consortiumpartners van de Alliantie Verandering van binnenuit. We willen de problemen van binnenuit veranderen in plaats van bovenaf.'

Bora Avrić van Movisie is sinds 2023 de nieuwe projectleider van de Alliantie Verandering van binnenuit, die dat jaar een tweede termijn van vijf jaar is ingegaan. Hoe kijkt Avrić, die zelf een migratieachtergrond heeft, aan tegen het concept van verandering van binnenuit in bijvoorbeeld migrantengemeenschappen?

Lees het interview

Wie vormen de alliantie?

De Alliantie Verandering van binnenuit bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren organisaties die vaak al decennia bezig zijn met de thema’s gendergerelateerd geweld en/of seksuele diversiteit. Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld onder de noemers Consortium Zelfbeschikking en LCC+.

Consortium Zelfbeschikking bestaat uit het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).

LCC+ is een samenwerking van de christelijke lhbti+ bewegingen LKP en Christenqueer. Onder LCC+ vallen verschillende projecten en stichtingen: stichting Verscheurd, stichting Homo in de Klas, HolyBe, Wondermooi, de Regenboogverklaring en stichting ShivA.

Hinke van Abbema van LCC+: ‘Voor LCC+ gaat het om de emancipatie van lhbtiqa+ personen, met name binnen de christelijke gemeenschap in Nederland. Hoe ga je om met mensen die conservatieve denkpatronen hebben, waardoor ze automatisch negatief tegenover lhbtiqa+ personen staan? Hoe ga je daar op een constructieve manier mee om? Niet door heel hard tegen ze in te gaan, maar door een gezamenlijke grond te vinden.’

Wat is de rol van Movisie?

Om te zorgen voor een zo groot mogelijk effect, delen de dialoogleiders, changemakers en andere voortrekkers hun kennis en ervaringen tijdens de alliantie-terugkomdagen die Movisie regelmatig organiseert. Ook biedt Movisie hen wetenschappelijk onderbouwde kennis over ‘wat werkt’,  Movisie heeft die kennis de afgelopen jaren  verzameld en vertaald naar handige tips voor de praktijk, zodat de voortrekkers hun interventies zo effectief mogelijk in kunnen zetten. Daarnaast biedt Movisie hen (actuele) kennis over gendergelijkheid, gender gerelateerd geweld en lhbtiqa+ discriminatie.

Movisie zorgt voor de evaluatie van de bijeenkomsten en andere interventies die  het Consortium Zelfbeschikking en LCC+ uitvoeren in de gemeenschappen, en koppelt de bevindingen en adviezen voor verbetering terug aan de organisaties. Movisie is ook penvoerder en coördinator van de communicatie vanuit de alliantie.

Toolbox

Hoe vergroot je je impact als dialoogleider, changemaker, of andere voortrekker vanuit een zelforganisatie? Handige manieren vind je in de onlangs vernieuwde toolbox Verandering van binnenuit. Als aanvulling op de praktijkervaring van de migranten- en vluchtelingenorganisaties heeft Movisie wetenschappelijke informatie naar wat wel/niet werkt verzameld en vertaald in praktische informatie, do’s and dont’s en tips. De toolbox wordt regelmatig uitgebreid.

Toolbox Verandering van binnenuit

Hoe kun je op de hoogte blijven?

Een paar keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de Alliantie Verandering van binnenuit. Bekijk de eerder verschenen nieuwsbrieven:

Meer informatie

Meer lezen over wat de alliantie doet kan via de onderstaande artikelen. Ook hebben we een flyer met algemene informatie en een brochure specifiek voor gemeenten.

Foto: Mladen Pikulic