Amsterdam: transformatie in de praktijk

De vraag

Hoe kunnen we de decentralisaties in het sociale domein met elkaar verbinden en een meer integrale aanpak ontwikkelen? Hoe veranderen we niet alleen de structuur, maar ook de cultuur en werkwijze? Het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost vraagt Movisie dit veranderingsproces te begeleiden in een pilotproject in het gebied Gaasperdam/Driemond.

De aanpak

De adviseurs van Movisie ondersteunen het stadsdeel bij het opzetten en uitvoeren van dit 3d-pilotproject. Zij ontwikkelen een aanpak die bestaat uit drie elementen: uitgangspunten van een succesvolle transformatie als inhoudelijke toetssteen, technieken uit coaching en mediation als procesondersteuning, en waarderend cocreëren als werkwijze.

Lees meer over deze aanpak

Het resultaat

De aanpak van Movisie leidt tot zes lokaal gedragen waarden die de basis vormen voor de inrichting van de zorg, hulp en ondersteuning in de wijk. Jasper Balduk, projectleider stadsdeel Amsterdam-Zuidoost: 'Het was voor ons duidelijk dat we moesten gaan leren, maar we wisten niet hoe. We wilden structureler verbindingen leggen met bewoners en vrijwilligersgroepen, maar hoe doen we dat? We wisten niet waar we moesten beginnen. Het stappenplan van Movisie kwam van onderop: laten we kijken wat werkt voor een bewoner, dan worden we vanzelf geconfronteerd met het beleid en zien we wat wel en wat niet werkt.'