Antwoord vraag 2 dag 4 Challenge Armoede

Bedankt voor je antwoord!

Antwoord B is het goede antwoord.

In cijfers van het CBS uit 2020 geeft 14,3% van de huishoudens onder de lage-inkomensgrens aan dat zij schulden moeten maken om rond te kunnen komen. Van de huishoudens boven deze lage-inkomensgrens is dit maar 2,1%.

Terug naar de opdracht