(Arbeids)participatie - Tools voor sociaal professionals

Inclusiediamant

Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden.

Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Hoe kun je als sociaal professional jouw cliënt het beste ondersteunen? Wat kan en wil je cliënt bereiken? Hoe kan jij dat doel ondersteunen en versterken? Met deze Inclusiediamant bieden we je een selectie uit ons aanbod op het thema (arbeids)participatie.

Het participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering.

Participatiewiel

Aan de slag met (arbeids)participatie

  • KIX Works!: een methodiek die sociaal professionals in kunnen zetten in de ondersteuning van jonge vluchtelingen naar passende werk en onderwijs.
  • Participatiewiel: Het Participatiewiel vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld. Centraal in het participatiewiel staan de individuele doelen van kwetsbare burgers om te participeren in de samenleving. Ook de relatie tussen de relevante wettelijke kaders is in beeld gebracht. Daarbij staat de leefwereld van ieder individu nadrukkelijk centraal. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het Participatiewiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels.

Lees meer over (arbeids)participatie

Terug naar de Inclusiediamant