(Arbeids)participatie - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Participatie betekent letterlijk deelname. En in deze context bedoelen wij deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij om het benutten van de eigen kracht, het dragen van eigen verantwoordelijk en zichzelf volwaardig onderdeel voelen van de maatschappij. Dit zijn belangrijke elementen voor mensen voor een gelukkig en zinvol leven. Participatie gaat niet alleen om verschillende waardevolle vormen van werk maar ook om het hebben van een dagritme, het hebben en onderhouden van sociale contacten, het volgen van een opleiding en het opdoen van vaardigheden.

Arbeidsparticipatie gaat over de burgers die deelnemen aan het arbeidsproces. Volgens het CBS behoren alle 15- tot 75-jarigen tot de beroeps- en niet-beroepsbevolking. Het onderscheid is gemaakt op basis van de beschikbaarheid te kunnen werken. Het gaat er dus niet alleen om of men werkzaam of werkloos is. De arbeidsduur van werkzaamheden heeft geen invloed op deze definitie. De beroepsbevolking bestaat uit mensen die betaald of onbetaald werk hebben en in staat zijn te werken. Personen zonder betaald werk en die daarvoor ook niet direct beschikbaar zijn, behoren tot de niet-beroepsbevolking.

Als sociaal professional kan je maken krijgen met cliënten die op verschillende manieren, al dan niet vrijwillig, participeren. Sommige cliënten hebben net dat extra zetje in de rug nodig tijdens een leer-werktraject, terwijl anderen ondersteuning nodig hebben bij hun reguliere dagbesteding. Er zijn burgers die ervan kunnen genieten om vrijwilligerswerk te doen, terwijl er ook mensen zijn die verplicht moeten werken zodat hun bijstandsuitkering niet wordt ingekort.

Hoe kun je als sociaal professional jouw cliënt het beste ondersteunen? Wat kan en wil je cliënt bereiken? Hoe kan jij dat doel ondersteunen en versterken? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod op het thema (arbeids)participatie.

Het participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering.
 

Participatiewiel

Aan de slag met (arbeids)participatie

  • KIX Works!: een methodiek die sociaal professionals in kunnen zetten in de ondersteuning van jonge vluchtelingen naar passende werk en onderwijs.
  • Participatiewiel: Het Participatiewiel vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld. Centraal in het participatiewiel staan de individuele doelen van kwetsbare burgers om te participeren in de samenleving. Ook de relatie tussen de relevante wettelijke kaders is in beeld gebracht. Daarbij staat de leefwereld van ieder individu nadrukkelijk centraal. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het Participatiewiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels.

Lees meer over (arbeids)participatie

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk