Armoede en schulden

Bij steeds meer mensen staat de bestaanszekerheid onder druk. Zo zijn ruim een half miljoen mensen in Nederland langdurig arm (SCP, 2020) en 1 op de 5 personen heeft betalingsproblemen (Nibud, 2019). Dit kan leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelfs het missen van een dak boven het hoofd. Hoe voorkom je als sociaal professional of beleidsmedewerker problemen op dit vlak? En hoe voorkomen en verminderen we de toename aan schulden en nieuwe armoede als gevolg van de coronacrisis?

Artikelen en publicaties