1 juli 2014: een historische dag voor Nederlandse transgender personen

1 juli 2014

Transgender personen kunnen voortaan dankzij een wetswijziging eenvoudiger hun geslachtsregistratie wijzigen bij de gemeente. Enschede viert deze mijlpaal met een Transgenderdag. Movisie brengt een vernieuwd factsheet over transgender personen in de gemeente uit. Wat betekent de wetswijziging in de praktijk? We vroegen het aan Patrick Welman, wethouder van de gemeente Enschede, en Juul van Hoof, senior projectleider Lokaal LHBT-beleid bij Movisie.

Wat betekent het in de praktijk?

Juul van Hoof: 'Het is allereerst natuurlijk een feestelijke dag voor transgender personen die hun geboortegeslacht willen wijzigen in officiële documenten. In hun geval komt het geslacht waarin ze geboren zijn niet overeen met hoe ze zich voelen. Om volledig zichzelf te zijn is het belangrijk dat op officiële documenten niet meer het vroegere geslacht vermeld staat.  Voor transgender personen betekent de wetswijziging  in de praktijk dat de procedure niet meer een inbreuk is op hun lichamelijke integriteit; er zijn geen zware en onomkeerbare operaties meer vereist om je papieren te kunnen wijzigen. Met een eenvoudigere procedure betekent het ook dat het er geen lange tijd zit tussen het starten van een traject met een gespecialiseerde kliniek en het verkrijgen van de juiste papieren. In veel gevallen duurde het jaren voordat papieren konden worden aangepast, jaren vol angst en schaamte. Situaties als je paspoort overhandigen op Schiphol, een diploma laten zien bij een sollicitatiegesprek of in een wachtkamer opgeroepen worden, verlopen nu zonder stress, lastige vragen of afkeurende blikken.'

Waarom is 1 juli zo’n mijlpaal voor het Nederlandse LHBT-beleid?

Juul van Hoof: 'Voordat deze wet in werking trad, was de procedure ingrijpend: mensen konden belangrijke documenten als paspoort, diploma’s of ID-bewijs wel wijzigen, maar onder strikte voorwaarden. Zo moesten mensen een operatie hebben ondergaan om hun geslacht te wijzigen en zelfs gesteriliseerd zijn alvorens zij hun geboorteakte konden aanpassen. Met de nieuwe wet zijn geen ingrijpende operaties meer vereist, maar kunnen personen vanaf zestien jaar op basis van een verklaring van een deskundige hun geslacht aanpassen. Hoe de wet precies in haar werk gaat is te lezen op de website van het TNN.'

Waarom organiseert de gemeente Enschede een Transgenderdag?

Patrick Welman: 'De inwerkingtreding van de wet is voor een aantal inwoners in Enschede een zeer belangrijk moment in hun leven. De afdeling publieksdienstverlening is betrokken geweest bij het proces en erg blij met de invoering van de wet. Ik vind het belangrijk om op 1 juli samen met transgender personen en de afdeling publieksdienstverlening stil te staan bij deze dag. Daarnaast geven we samen met COC Twente Achterhoek, Transgender Netwerk Nederland en Transvisie ’s middags een training met de titel Worden wie je bent. Over werk en zorg voor transgenders'.

Enschede is koplopergemeente LHBT-beleid; welke rol speelt/wil de gemeente spelen specifiek voor haar transgender inwoners?

Patrick Welman: 'De gemeente Enschede hecht belang aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Door op 1 juli stil te staan bij de invoering van de wet en de training aan te bieden zetten we dit kracht bij. Waar dat helpt, stellen we het onderwerp aan de orde. Ook in de media, dit stimuleert het bespreekbaar maken in de stad (aansluitend bij de landelijke doelstellingen van LHBT beleid)'.

Zie je via het Rainbow City netwerk positieve beleidsmatige veranderingen in het buitenland?

Juul van Hoof: 'In de steden die zich hebben aangesloten bij het Europese Rainbow Cities netwerk zien we dat steden in hun beleid extra aandacht besteden aan de positie van transgender personen. Zo is in Madrid een studie gedaan naar het welzijn van transgender burgers in de stad, terwijl Berlijn en Turijn en speciaal actieplan hebben opgezet om de discriminatie van transgender personen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Voor het beleid is een goede dag, omdat Nederland hiermee het goede voorbeeld volgt van andere landen als Duitsland en Portugal. Argentinië en heel recent Denemarken gaan zelfs nog een stap verder; daar is zelfs geen verklaring van een expert meer nodig. Transgender personen boven de achttien jaar leggen in deze twee landen zelf een verklaring af over hun gewenste geregistreerde geslacht en na een wachttijd van zes maanden worden de documenten aangepast. Internationaal loopt Nederland dus ook hierbij in de kopgroep mee.'

Wat zou verder nog moeten veranderen voor transgender personen in Nederland?

Juul van Hoof: 'Met name rondom geestelijke gezondheid spelen veel kwesties; cijfers van depressie zijn hoog vanwege de beperkte maatschappelijke acceptatie en het grote sociale stigma waar deze groep mee te maken krijgt. Er zijn te weinig hulpverleners met voldoende specifieke kennis om cliënten hierin adequaat te ondersteunen. Ook op het gebied van werk is er nog veel te doen; er zijn nog veel vooroordelen bij collega’s en werkgevers, maar bijvoorbeeld ook bij reïntegratiebureaus en vakbonden.'

Download hier het vernieuwde factsheet ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’

Foto: Jasper Rens van Es