10 jaar Transitiearena Waardevol Werk: wat veranderde er?

In september 2014, in de aanloop naar de decentralisaties vond de eerste Transitiearena van Movisie plaats. Omdat dagbesteding een gemeentelijke verantwoordelijkheid werd organiseerden we een podium waarop alle betrokkenen met elkaar konden bespreken hoe de verbinding dagbesteding en werk op gemeentelijk niveau beter gestalte kon krijgen. Op 18 september vieren we 10 jaar Transitiearena. We vroegen initiatiefnemer Marjet van Houten wat zij zag veranderen en wat de Transitiearena bijzonder maakt.

Wat ervaar je in een Transitiearena? 

Marjet van Houten: ‘Wat de deelnemers ervaren is natuurlijk weer wat anders dan hoe ik het ervaar. Ik probeer mensen mee te nemen op een reis die hen even boven hun eigen werkelijkheid uit tilt. Het zijn mensen die wel iets gemeenschappelijks hebben maar die in de Transitiearena een zonnebril met drie paarse glazen op krijgen om op een andere, meervoudige manier naar hun dagelijkse werk te kijken. Samen denken we na over hoe we een inclusieve samenleving kunnen creëren waar iedereen naar vermogen kan meedoen. Het is niet zo dat dat altijd lukt, maar het lukt wel heel vaak om mensen een stukje mee op reis te nemen. 

Logo transitiearena

 

 

 

 

Op 18 september 2024 wordt ter ere van het 10-jarig jubileum de bijeenkomst ‘Beweging van Waardevol werken: 10 jaar transitiearena’ georganiseerd. Een dagvullend programma waar organisaties geleerde lessen van de afgelopen 10 jaar delen en nieuwe organisaties hun werkwijze toelichten. Aanbieders van waardevol werk, mensen met ervaringskennis, beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en onderzoekers ontmoeten en inspireren elkaar. Ben jij van de partij? 

Meld je nu aan voor 18 september 

‘Ik begin zelf en straal dan uit dat alle meningen en visies ertoe doen. We staan met zijn allen in dezelfde modder en moeten een volgende, zinvolle stap zien te maken. We maken steeds ruimte voor de praktijk. Twee praktijkvoorbeelden staan centraal. Dat zijn verhalen van de mensen zelf over wat ze daadwerkelijk aan het doen zijn, dus geen glamourverhalen. Wat goed gaat en waar ze trots op zijn, maar ook waarmee ze worstelen waardoor het soms niet lukt om een volgende stap te maken. Daar gaan we met zijn allen aan werken. En door te kijken door die bril met die drie glazen krijg je zicht op hoe die volgende stap eruit zou kunnen zien.’ 

Waarom de naam transitiearena ? 

‘Arena is bedoeld in de Oud-Romeinse zin van het woord: het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en met elkaar de dialoog kunt aangaan. Dat gebeurt vervolgens ook. We gaan in groepen uiteen met mensen die de voorbeelden hebben gegeven en gaan dan met elkaar de dialoog aan. Bij de live bijeenkomsten heb ik om tien uur wel eens het gevoel dat ik een proces dat al begonnen is onderbreek. Meestal houden de arena’s om half een op, maar vaak hebben we er ook een lunch bij en dan blijkt dat veel mensen tot wel twee uur met elkaar ideeën blijven uitwisselen.’

Ons doel bij de Transitiearena’s was om vernieuwing en verandering te stimuleren.

Wat is er in de afgelopen 10 jaar veranderd?

Het landelijk programma Simpel Switchen vind ik een mooi voorbeeld van de veranderingen die zich de afgelopen 10 jaar voltrokken hebben, mede dankzij de Transitiearena’s. De domeinen van participatie, Wmo en zorg zien we steeds meer versmelten. Dagbesteding, beschut werk, vrijwilligerswerk, sociale coöperaties en betaald werk: ik vind het allemaal vormen van waardevol werk. Ons doel bij de Transitiearena’s was om vernieuwing en verandering te stimuleren. Sinds 2014 hebben vele honderden sociaal professionals, beleidsmakers, vernieuwende initiatieven, betrokken inwoners en ervaringsdeskundigen aan de Transitiearena’s meegedaan. We hebben experimenten uitgewisseld en gevolgd. We hebben vraagstukken gedeeld en besproken en Movisie heeft natuurlijk de opgedane kennis verder verspreid. Uit al die bijeenkomsten zijn zoveel verschillende mooie uitwisselingen en samenwerkingen tot stand gekomen. Mensen die elkaar daar hebben ontmoet blijven elkaar vaak opzoeken en inspireren. Het is echt een beweging geworden en dat is precies wat we graag willen. Samen sta je sterk en kun je de ‘rules of the game’ veranderen.’

Wat gaat er op 18 september gebeuren?

‘We vergroten de Transitiearena dan tot een hele dag in The Colour Kitchen in Zuilen. Het wordt een groot feest met lekker eten waarop we terugblikken maar vooral vooruit kijken. Er komen heel veel voorbeelden uit de praktijk zich presenteren. Ook al ben je nog nooit bij een Transitiearena geweest, je bent van harte welkom. Je ontmoet er altijd interessante mensen en hoort verhalen vanuit allerlei verschillende perspectieven - aanbieders, mensen met ervaringskennis, beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en onderzoekers.’ 

Voorlopig programma 18 september

  • 09.30 - 10.00 uur: Inloop
  • 10.00 - 16.30 uur: Inhoudelijk programma inclusief lunch
  • 16.30 - 17.00 uur: Afsluitende borrel

Drie organisaties presenteren zich:

Cordaan Westergasterrein

Een begeleider op de step? Bij het leerwerkbedrijf van Cordaan in de Westergasterrein hebben ze het. Samen met de (kinder)boerderij als uitvalsbasis zijn dit twee van de succesfactoren van deze arbeidsmatige dagbesteding zonder muren. Wat maakt deze plek bijzonder? 

Stadskamer

Stadskamer is opgericht om mensen zoveel mogelijk en vooral zo normaal mogelijk mee te laten doen, met zo min mogelijk drempels en voorwaarden. Mensen die bij de Stadskamer komen hebben vaak een (psychische) kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, verslavingsachtergrond of een combinatie hiervan.

Dynamisch op weg

Dynamisch op weg werkt met jonge ‘nuggers’ (‘niet uitkeringsgerechtigden’) die niet ‘arbeidsfit’ zouden zijn en op de bank blijven zitten omdat ze niet de juiste ondersteuning vinden. Op 18 september vertellen zij meer over hun werkwijze. 

Doe je ook mee?

Wil je ook onderdeel zijn van het programma van deze dag bijvoorbeeld met een filmpje, presentatie, een product, ervaringsverhaal, workshopidee enzovoorts? Neem dan contact op met Sharon via s.koks-denouter@movisie.nl, of bel 030 7892171 (werkdagen di, wo en do).

Meld je nu aan voor 18 september 

Beeld: Studio Miss Elle