10 stappen van deelnemers aan het voedselbankproject

28 maart 2017

Mensen die zijn aangewezen op de voedselbank hebben vaak met meerdere problemen tegelijk te maken. Met het project ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’ bieden voedselbanken in acht gemeenten, samen met lokale welzijnsorganisaties, hun klanten een cursus waarmee ze grote en kleine stappen leren zetten in hun leven.

De cursus helpt mensen meer zelfredzaam te zijn, biedt inzicht in talenten en kwaliteiten en gaat op zoek naar de energie en motivatie om iets in hun situatie te verbeteren. Het project is in 2014 opgezet door Movisie en wordt nu uitgevoerd in Amersfoort, Delft, Doetinchem, Hellendoorn, Hoogezand, Rivierenland, Steenwijkerland en Zwijndrecht. De resultaten van het project zijn gemonitord.

Wat zeggen de deelnemers?

  • Actief bezig zijn: de cursus heeft mij geholpen om niet bij de pakken neer te zitten en zelf een stap te zetten.
  • Op maat en samen: het is prettig om met lotgenoten, die weten hoe het is, aan de slag te zijn en toch een eigen plan te maken.
  • Zelfbeeld verbeteren: de cursus heeft mij geholpen om positiever over mijzelf te zijn.
  • Talenten ontdekken: ik weet nu beter wat ik kan en wat ik wil.
  • Toekomst: de cursus heeft mij geholpen om weer werk te vinden, vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen.

Wat zeggen de organisaties?

  • Onze voedselbank en onze welzijnsorganisatie zijn meer zichtbaar voor anderen en voor onze doelgroep.
  • Als voedselbank werken we nu beter samen met de welzijnsorganisatie en dat levert snellere afstemming op. Er vallen nu minder mensen buiten de boot.
  • De handleiding voor begeleiders van het traject en de cursus geeft een richting én voldoende ruimte om op maat aan te passen.
  • Vrijwilligers van de voedselbank leren nieuwe vaardigheden en kunnen nieuwe ervaringen opdoen.
  • De relatie met de gemeente, zowel met de ambtenaren als de wethouder, is versterkt doordat wij elkaar meer opzoeken en samenwerken.

Els Hofman, projectleider van Movisie: 'We krijgen veel positieve reacties van deelnemende voedselbanken en van hun klanten. 'Echt een waardevol cadeau', hoorden we van hen terug. Daarnaast is er ook een goede samenwerking tussen voedselbank en lokale organisaties op gang gekomen. Zij kunnen dit nu overnemen van Movisie. Ook dat is voor ons een belangrijk resultaat van dit project!'

Bent u geïnteresseerd in het toepassen van dit project in uw gemeente of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Els Hofman: e.hofman@movisie.nl of 030 789 20 25.

Powered by Movisie: 'Ik heb nu meer aandacht voor de klant van de voedselbank'
Wij geloven dat problemen makkelijker zijn aan te pak­ken met een volle maag. Maar dan moet je wel eerst eten hebben. Daar zorgt Wim Zomer voor, vrijwilliger bij de voedselbank in Amersfoort. Hij volgde een training van Movisie om gebruikers van de voedselbank te hel­pen iets aan hun eigen situatie te veranderen. Lees het hele verhaal van Wim.