10 tips voor inclusief vrijwilligerswerk

artikel - 24 juli 2014
Afbeelding bij 10 tips voor inclusief vrijwilligerswerk

Bij de komende Participatiewet gaat het niet alleen om willen en moeten, maar om kunnen en mogen participeren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Inclusief vrijwilligerswerk betekent niets anders dan ervoor zorgen dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen. Dus ook mensen met een beperking. Zij hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk.

Lees hieronder tien tips voor inclusief vrijwilligerswerk. Na het lezen kunt direct aan de slag. Onderstaande tips zijn afkomstig uit de brochure 'Focus op talent in plaats van beperking' (Movisie, 2011)

1: Kijk om u heen

Mensen met een beperking worden veel te weinig uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen. Kijk eens om u heen en heb oog voor de vrijwilligerstalenten onder mensen met een beperking.

2: Focus op talent in plaats van beperking

Ook mensen met een beperking kunnen door vrijwilligerswerk een waardevolle bijdrage leveren binnen de organisatie. Voorwaarde daarbij is, is dat de vrijwilligersorganisatie bereid is met een andere blik naar mensen te kijken. Een focus op het talent en de kwaliteiten in plaats van een focus op de beperking.

3: Bedenk welke kwaliteiten er nodig zijn

Denk voorafgaand aan de werving goed na over welke kwaliteiten uw organisatie nodig heeft, waarom u vrijwilligers met een beperking wilt werven en wat uw doel hierbij is. Een succesvolle match houdt in dat het vrijwilligerswerk zowel aan de doelen van de vrijwilliger als aan die van de organisatie bijdraagt.

4: Werk aan de toegankelijkheid

Vrijwilligersorganisaties zijn in de praktijk niet altijd zo toegankelijk voor mensen met een beperking als zij in eerste instantie denken. Hoe toegankelijk is uw organisatie eigenlijk?

5: Creëer geschikte taken

Elke organisatie heeft taken die door mensen met een beperking kunnen worden uitgevoerd. De kunst is niet langer vanuit de organisatie te denken maar om u als organisatie te verplaatsen in de wensen, behoeften en competenties van de vrijwilliger die u zoekt.

6: Werf gericht

Lukraak mensen werven heeft vaak geen zin. Werf daarom gericht. Dit betekent dat u vooraf nadenkt over welke vrijwilliger(s) u zoekt, wat de wensen en behoeften van deze vrijwilligers zijn, welke taak de organisatie te bieden heeft en hoe uw deze vrijwilligers gaat bereiken.

7: Sluit slimme allianties

Wanneer u geen mensen met een beperking kent, kunt u als organisatie proberen slimme allianties te sluiten met organisaties die met mensen met een beperking werken of zorg aan hen bieden. Dit zijn namelijk de plaatsen waar u mensen met een beperking kunt bereiken.

8: Voer een kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek biedt u de mogelijkheid om beter kennis te maken met elkaar en wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden uit te wisselen. Dit is vervolgens de basis waarop u de samenwerking met elkaar aangaat.

9: Creëer een goede plek

Biedt mensen een veilige omgeving waarin zij de ruimte krijgen hun kwaliteiten te laten zien en nader kennis kunnen maken met de organisatie. En zorg ervoor dat mensen goed worden ingewerkt.

10: Zorg voor passende begeleiding

Begeleiding op maat is te allen tijde het sleutelwoord. Wees flexibel, denk mee met de vrijwilliger, en bedenk creatieve oplossingen. Hou er rekening mee dat de motivatie van mensen kan verschuiven of dat de persoonlijke situatie kan veranderen en speel hier tijdig op in door het werk en/of de ondersteuning hierop aan te passen.