11 aannames over de transformatie van het sociale domein

Welke aannames bevorderen of belemmeren de vernieuwingen van het sociale domein?
artikel - 16 februari 2017
 295 keer gelezen

Movisie onderzocht dit bij 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals. Onderstaande publicatie is het resultaat van deze quickscan. Lou Repetur van Movisie vroeg naar de bedoeling van de transformatie, wat ze hiervan terug zien en welke aannames over de transformatie invloed hierop hebben. Wat opvalt, is dat de meeste geïnterviewden achter de bedoeling van de transformatie een verschuiving verstaan in het ondersteuningsaanbod.

Een weg van vallen en opstaan

De geïnterviewde vrijwilligers en uitvoerende professionals zijn hoopvol over de transformatie. De doelen van de transformatie stemmen hen vrolijk. De weg ernaartoe wordt omschreven als een weg van ‘vallen en opstaan.’ Ze vonden het inspirerend om in de focusgroep te merken dat ze tegen
vergelijkbare dilemma’s aanlopen in hun dagelijkse praktijk. Het merendeel van de bestuurders is minder hoopvol gestemd over de transformatie. Hoewel de bestuurders wel willen transformeren, vraagt een meerderheid zich af of we als samenleving op de huidige wijze wel de goede kant op gaan. Niet de veranderingen roepen weerstand bij hen op, maar de randvoorwaarden waaronder de verbeteringen moeten plaatsvinden.De interviews met de lokale beleidsmakers verliepen verschillend. Sommige ervaren de ontwikkelingen als positief, anderen zijn er juist somber over. Een aantal lokale beleidsmakers vindt het nog te vroeg om een oordeel te vellen over of de transformatie verloopt volgens de bedoeling.

Het beleid wordt ontwikkeld door mensen die zelf geen kwetsbare burgers zijn. Zij hebben een heel ander perspectief dan de kwetsbare burgers. Niet iedereen kan zelf hulp vragen.

De bedoeling van de transformatie?

Er vindt op dit moment een omvangrijke stelselwijziging plaats in het sociale domein. Het gaat om de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp. Deze decentralisaties gaan gepaard met een cultuurverandering: een transformatie. Die transformaties moeten op alle niveaus plaatsvinden:
van rijk tot gemeente, van buurt tot burger. De transformaties moeten ook doorwerken bij alle professionals die een rol vervullen in dit proces, of ze nou achter een bureau werken of met hun voeten in de klei staan. In de praktijk zijn er soms verkeerde aannames over wat eigenlijk de bedoeling is van de transformatie. Deze aannames kunnen de uitvoering van de transformatie belemmeren.

Heb jij opmerkingen, suggesties of een aanname die je wilt delen? Mail deze naar l.repetur@movisie.nl

Dit artikel is te lezen in relatiemagazine Movisies dat op 17 februari uitkomt. Nog geen abonnee?

 

Reacties

Reageer op dit artikel

9 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.