11 aannames over de transformatie van het sociale domein

Welke aannames bevorderen of belemmeren deze vernieuwing?

16 februari 2017

Movisie stelde aan 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals de vraag: zijn er aannames die de vernieuwing van het sociale domein belemmeren of juist bevorderen? Lou Repetur van Movisie vroeg naar de bedoeling van de transformatie, wat ze hiervan terug zien en welke aannames over de transformatie invloed hierop hebben. Wat opvalt, is dat de meeste geïnterviewden achter de bedoeling van de transformatie een verschuiving verstaan in het ondersteuningsaanbod.

Welke aannames benoemden beleidsmakers, vrijwilligers en professionals?

Belemmerende aannames:

 • De transformatie is alleen bedoeld om te bezuinigen
 • Samenwerken tussen organisaties is simpel
 • Burgers zijn mondig en goed geïnformeerd
 • Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onbeperkt inzetbaar
 • Iedere burger heeft een eigen netwerk
 • Alle zorgvragers moeten gelijk behandeld worden
 • Bij de transformatie hoort een nieuwe manier van verantwoorden

Bevorderende aannames:

 • De transformatie biedt ruimte door creatieve oplossingen
 • Door de transformatie verdwijnen schotten tussen beleidsterreinen
 • De transformatie stimuleert eigen kracht en eigen regie
 • Gemeente, burgers en zorgaanbieders vertrouwen elkaar

Lees een uitwerking van de aannames in de quickscan.

Bekijk quickscan

Een weg van vallen en opstaan

De weg naar transformatie wordt omschreven als een weg van ‘vallen en opstaan.’ De geïnterviewde vrijwilligers en uitvoerende professionals zijn hoopvol over de transformatie. De doelen van de transformatie stemmen hen vrolijk. Het merendeel van de bestuurders daarentegen is minder hoopvol gestemd. Hoewel de bestuurders wel willen transformeren, vraagt een meerderheid zich af of we als samenleving op de huidige wijze wel de goede kant op gaan. Niet de veranderingen roepen weerstand bij hen op, maar de randvoorwaarden waaronder de verbeteringen moeten plaatsvinden. De interviews met de lokale beleidsmakers verliepen verschillend. Sommige ervaren de ontwikkelingen als positief, anderen zijn er juist somber over. Een aantal lokale beleidsmakers vindt het nog te vroeg om een oordeel te vellen over of de transformatie verloopt volgens de bedoeling.

Het beleid wordt ontwikkeld door mensen die zelf geen kwetsbare burgers zijn. Zij hebben een heel ander perspectief dan de kwetsbare burgers. Niet iedereen kan zelf hulp vragen

Eerste verkenning

Deze quickscan is een eerste verkenning van aannames. Volgens Lou Repetur moet dit gezien worden als een eerste stap waar we van kunnen leren. 'Dit zijn de ervaringen van een kleine groep mensen, die wel zeggen elkaar in hun verhalen te herkennen. Het is duidelijk dat er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden.'

Heb je opmerkingen, suggesties of een aanname die je wilt delen? Mail deze naar l.repetur@movisie.nl.

Dit artikel verscheen in MOVISIES - februari 2017. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Nog geen abonnee?

Meld u gratis aan