14 koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

artikel - 4 oktober 2017

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij toegang tot zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. In de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. 14 gemeenten die -vaak samen met hun inwoners- vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, gaan daarom het komend jaar gemeenten in hun regio informeren en inspireren.

Het project Koplopers Cliëntondersteuning moet bijdragen aan een betere bekendheid en invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De 14 koplopergemeenten gaan een impuls geven aan de versterking van cliëntondersteuning in hun regio door hun visie en aanpak te verspreiden, praktijkverhalen op te tekenen en succesfactoren te benoemen. Koplopergemeenten zijn: Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde), Meppel, Almelo, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, Almere, Amersfoort, Stichtse Vecht, Woerden, Amsterdam, Zaanstad, Den Haag, Deurne, Helmond en Maastricht.

Start met pitch & publicatie

Op vrijdag 6 oktober was de start van het project Koplopers Cliëntondersteuning met een pitch van alle koplopers over hun aanpak in het gemeentehuis van Stichtse Vecht in Maarssen. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van Ieder(in), VNG, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, VWS en Movisie. Er is ook een publicatie waarmee koplopergemeenten de uitwisseling met andere gemeenten tot stand kunnen brengen.

Waarom koploper?

De 14 gemeenten zijn op hun eigen manier vernieuwend. Zo zijn er in Den Haag expertisegroepen opgericht waarin ervaringsdeskundige cliëntondersteuners met professionele cliëntondersteuners casuïstiek bespreken en kennis delen. De gemeente Deurne blinkt uit door de doorontwikkeling van lokale gebiedsteams en wijknetwerken. Gemeente Midden-Groningen loopt voorop, omdat zij getrainde vrijwilligers inzetten in de onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor, tijdens en na het keukentafelgesprek staan zij de inwoners bij.

Lees meer over de successen van de koplopergemeenten.

Wat doet de cliëntondersteuner?

Voor kwetsbare inwoners en hun verzorgers is het soms ingewikkeld om de weg te vinden in de nieuwe Wmo en de Wlz. Wat zijn de mogelijkheden? Bij wie kunnen ze aankloppen? Wat wordt van hen zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen een belangrijke, helpende rol spelen bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Ook hebben zij een ondersteunende rol bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden.

Het kan beter!

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijkheid voor cliënten in de Wlz. Uit onderzoek blijkt dat deze ondersteuning nog niet in alle gemeenten goed is georganiseerd. Het aanbod is versnipperd en niet altijd goed vindbaar en herkenbaar. In de uitvoering is ook ruimte voor een kwaliteitsverbetering. Het is voor de cliënt vaak lastig te bepalen bij wie hij moet zijn voor de cliëntondersteuning.

Initiatiefnemers

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.

Downloads
verslag_-_aftrap_door_koplopergemeenten_clientondersteuning

Reacties

En daarom graag aandacht voor de mantelzorgmakelaar, die écht onafhankelijk is en de mantelzorger op vrijwel alle gebieden (zorg/welzijn/wonen/werk/financiën/recht) kan informeren, ondersteunen en indien nodig ook regeltaken (tijdelijk) kan overnemen om de mantelzorger te ontlasten. Voorop staat dat de mantelzorger de regie houdt.

Tot nu toe mag de mantelzorgmakelaar pas na twee jaar als zodanig gewerkt te hebben, optreden als onafhankelijk cliëntondersteuner. Een groep die dus veel kan betekenen in dit kader voor de mantelzorger!

Zie ook https://www.bmzm.nl/mantelzorgmakelaar/

Al eens gekeken op de website van het echt onafhankelijke Adviespunt Zorg Belang? Informatie aanwezig hoe zij met "Onafhakelijkheid" omgaan. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en behartigt diens belangen! Zij zitten door het hele land! Zelf geen ervaring mee, omdat onze gemeente zaken doet met MEE IJsseloevers. Een organisatie die ook in het Wijkteam van onze gemeente zit. Dus hoe onafhankelijk is dit?

Ook de waar ik woon krijgt MEE 'subsidie' van de gemeente en heb heel sterk het gevoel dat het allemaal onder één hoedje zit en daardoor erg terughoudend zijn in de ondersteuning en dat je vrij snel met een kluitje in't riet wordt gestuurd.

Ik ben het helemaal eens met J.E. Bakker.

LS
Als mantelzorger ben ik er de laatste 4 jaar tegenaan gelopen dat onafhankelijke clientondersteuning niet echt onafhankelijk is. De St.MEE of een andere veregelijkbare instelling wordt door de Gemeente ingekocht. Op die manier worden zogenaamde onafhankelijke ondersteuners gecompromiteerd. Deze org. zijn immers afhankelijk of hun ondersteuning wordt ingekocht of niet. In 1e instantie vond ik de ondersteuning van MEE te vrijblijvend. Nu vind ik dat het echt niet kan om financieel afhankelijk te zijn van Gemeente of Overheid om clienten te ondersteunen in het onoverzichtelijke woud van WMO en WLZ. Kijk naar PerSaldo, zij krijgen subsidie van het Min. van Volksgezondheid, Is dat niet een conflict of interest? Maak de zaak voor de burger zo ingewikkeld dat er ondersteuning nodig is en vervolgens laat je andere organisaties de zaken voorbereiden met clienten..Dat MOET anders kunnen.

Sinds juli 2017 kunnen wij over de compliciteit mee praten. Ook over de 'onafhankelijkheid' en over 'privacy' waar ook erg mee geschermd wordt. Wat begon als een hulpvraag voor 'ontlasten mantelzorger' is ontaard in een gezinsdrama. Zeer veel rariteiten in de WMO en de uitvoeringsbesluiten. Nog maar niet te spreken over de wijze waarop een en ander per regio (niet) is opgepakt. En is de decentralisatie van deze taak nu wel zo'n goed idee geweest? Sommige regio's hebben de boel (op papier) op orde. Geldt dit ook in de praktijk? Er heerst nu wel heel veel rechtsongelijkheid in Nederland in de zorg die ondergebracht is bij de gemeenten!

De onafhankelijkheid van cliëntondersteuners is zeker een punt van aandacht, net als de ingewikkeldheid van alle regelingen. Hoe zorg je dat de inhoudelijke onafhankelijkheid niet onder druk komt doordat er ook een financiële relatie is? En hoe maak je het simpeler en overzichtelijker? Dank voor de reactie, we nemen deze vragen zeker mee in het project.

Reageer op dit artikel

1 + 7 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.