14 koplopergemeenten geven impuls aan cliëntondersteuning in hun regio

4 oktober 2017

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij toegang tot zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. In de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. 14 gemeenten die -vaak samen met hun inwoners- vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, gaan daarom het komend jaar gemeenten in hun regio informeren en inspireren.

boze moslim

Het project Koplopers Cliëntondersteuning moet bijdragen aan een betere bekendheid en invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De 14 koplopergemeenten gaan een impuls geven aan de versterking van cliëntondersteuning in hun regio door hun visie en aanpak te verspreiden, praktijkverhalen op te tekenen en succesfactoren te benoemen. Koplopergemeenten zijn: Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde), Meppel, Almelo, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, Almere, Amersfoort, Stichtse Vecht, Woerden, Amsterdam, Zaanstad, Den Haag, Deurne, Helmond en Maastricht.

Start met pitch & publicatie

Op vrijdag 6 oktober was de start van het project Koplopers Cliëntondersteuning met een pitch van alle koplopers over hun aanpak in het gemeentehuis van Stichtse Vecht in Maarssen. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van Ieder(in), VNG, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, VWS en Movisie. Er is ook een publicatie waarmee koplopergemeenten de uitwisseling met andere gemeenten tot stand kunnen brengen.

Waarom koploper?

De 14 gemeenten zijn op hun eigen manier vernieuwend. Zo zijn er in Den Haag expertisegroepen opgericht waarin ervaringsdeskundige cliëntondersteuners met professionele cliëntondersteuners casuïstiek bespreken en kennis delen. De gemeente Deurne blinkt uit door de doorontwikkeling van lokale gebiedsteams en wijknetwerken. Gemeente Midden-Groningen loopt voorop, omdat zij getrainde vrijwilligers inzetten in de onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor, tijdens en na het keukentafelgesprek staan zij de inwoners bij.

Lees meer over de successen van de koplopergemeenten:
Bekijk koplopers

Wat doet de cliëntondersteuner?

Voor kwetsbare inwoners en hun verzorgers is het soms ingewikkeld om de weg te vinden in de nieuwe Wmo en de Wlz. Wat zijn de mogelijkheden? Bij wie kunnen ze aankloppen? Wat wordt van hen zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen een belangrijke, helpende rol spelen bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Ook hebben zij een ondersteunende rol bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van passende ondersteuning en zorg. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden.

Het kan beter!

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijkheid voor cliënten in de Wlz. Uit onderzoek blijkt dat deze ondersteuning nog niet in alle gemeenten goed is georganiseerd. Het aanbod is versnipperd en niet altijd goed vindbaar en herkenbaar. In de uitvoering is ook ruimte voor een kwaliteitsverbetering. Het is voor de cliënt vaak lastig te bepalen bij wie hij moet zijn voor de cliëntondersteuning.

Initiatiefnemers

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.