21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning

Op 2 maart 2021 is de vijfde tranche gestart van het Koploperproject cliëntondersteuning. Binnen dit programma gaan gemeenten aan de slag om de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Tijdens de online kick-off bijeenkomst waren de deelnemende gemeenten aanwezig om hun ambities en leerdoelen te delen.

Een gevarieerde groep deelnemers - waaronder wethouders, beleidsmedewerkers en cliëntondersteuners - namen dinsdag 2 maart deel aan de online kick-off. Olger van Griensven (MT-lid directie Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie VWS) vertelde over het belang van cliëntondersteuning: ‘Voor een groot deel van de mensen die bij ons op de radar komen, is cliëntondersteuning niet eens in beeld geweest. Juist daarom is het zo belangrijk dat we hiermee aan de slag gaan en er ook mee bezig blijven. Het thema verdient vasthoudendheid.’ 

Nieuwe koplopergemeenten 

De vijfde groep van het Koploperproject cliëntondersteuning bestaat uit de volgende gemeenten:
Krimpen aan den IJssel, Middelburg, Midden-Drenthe, Geldrop-Mierlo, Bloemendaal, Oisterwijk, Hulst – Sluis - Terneuzen, Cranendonck, Westerveld, Heerhugowaard - Langedijk, Valkenswaard, Leiden, Westerwolde, Pekela, Oldambt, Son en Breugel, Zuidplas en Deventer. 

Met de aansluiting van deze 21 gemeenten bestaat het project uit een totaal van 113 gemeenten

Inspirerende pitches

Elke gemeente deelde zijn ambities tijdens een korte pitch. Wethouder Liesbeth Grijssen (gemeente Deventer) licht dit in een filmpje toe: ‘Wij streven ernaar dat iedereen die dat nodig heeft, ondersteuning krijgt en toegang tot zorg. We richten ons op alle inwoners en willen de formele en informele ondersteuning zoveel mogelijk met elkaar verbinden.’ De gemeente kiest voor een outreachende aanpak. ‘Eigenlijk is dat niet meer dan daar zijn waar het gebeurd. Dichtbij de mensen. Waar ze ons kennen en waar we ze ook aan kunnen spreken.’ 

Carla Doorn (gemeente Middelburg) geeft tijdens haar pitch ook aan dat het belangrijk is dat cliëntondersteuning voor iedereen beschikbaar is. ‘Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, moet dat ook krijgen. Maar alleen als ze het zelf willen. Het is verder heel belangrijk om mensen goed te verwijzen, zonder dat de inwoner telkens opnieuw zijn verhaal moet doen.’ Gemeente Heerhugowaard en Langendijk willen tijdens het Koploperproject aan de slag met een compleet nieuwe visie. Beleidsmedewerker Sybren van der Groot: ‘Daarin staat verbinding centraal voor ons. Tussen onze gemeenten, maar ook met alle betrokken partners en de inwoners.’

Projectleider Joost de Haan is erg blij met de ambities van de nieuwe gemeenten. ‘Er zijn wederom veel gemeenten die aan de slag gaan met de vindbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuning. En veel deelnemers geven aan dat met inwoners op te pakken. Dat is inderdaad erg belangrijk en daar wordt onafhankelijke cliëntondersteuning alleen maar beter van. Het valt daarnaast op dat ze kiezen voor een levensbrede inzet. Ook met cliëntondersteuning rondom de Participatiewet en Jeugdwet. Dat vind ik een positieve ontwikkeling!’

Meedenken over oplossingen

Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet. Wat zijn mogelijkheden om zorg en ondersteuning te krijgen? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Cliëntondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijk voor mensen die zorg krijgen uit de Wlz.

Betere bekendheid, uitvoering en kwaliteit

Het Koploperproject Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid, uitvoering en kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Movisie ondersteunt het project.

Meer weten?

Op de themapagina cliëntondersteuning vind je kennis, ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk.

Naar de themapagina Cliëntondersteuning