4 dilemma’s rondom huishoudelijke hulp

Welke keuzes maken gemeenten?
artikel - 11 februari 2016
Huishoudelijke hulp

De discussie rondom de huishoudelijke hulp laaide begin december op door het dreigende massaontslag bij TSN. Een brandbrief van de thuiszorgbranche, een debat in de Tweede Kamer en volop aandacht bij verschillende televisieprogramma’s. Movisie deed onderzoek naar de invulling van de voorziening huishoudelijke hulp in verschillende Nederlandse gemeenten. Welke keuzes maken gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van financiën en signalering? 4 dilemma’s op een rij.

1. Wel of niet signaleren? 

Bij Pauw luchtten afgelopen woensdag drie thuiszorgmedewerkers hun hart. Een van hun pijnpunten is dat zij niet meer zouden mogen signaleren. Van de gemeenten die wij onderzochten kiest een aantal er nadrukkelijk voor om signalering als taak van de huishoudelijke hulpen vast te leggen. En dus de zorgaanbieders waar zij in dienst zijn er voor te betalen. Voor andere gemeenten is signalering een vanzelfsprekende taak van een professional - een burgerplicht - waarvoor niet apart wordt betaald.

2. Arbeidsvoorwaarden, volgens code of anders?

In de discussie komt de Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning naar voren, opgesteld door de transitiecommissie sociaal domein. Hierin staat onder meer een handreiking om tot een onderbouwd tarief of budget voor thuisondersteuning te komen, conform de cao. Inmiddels heeft een aantal gemeenten en aanbieders deze code ondertekend. Als gemeenten ervoor kiezen om de code niet te hanteren, is het in ieder geval aan te raden om een open gesprek met de aanbieder aan te gaan over de prijsopbouw.


          Bekijk de publicatie Inzet van huishoudelijke hulp - keuzes voor gemeenten.

3. Eigen bijdragen hoger of lager?

In ons onderzoek zien we dat gemeenten verschillende keuzes maken ten aanzien van de hoogte van de eigen bijdragen die cliënten moeten betalen. Hoe lager de eigen bijdrage, hoe laagdrempeliger het voor inwoners wordt. De keerzijde daarvan is dat de gemeente inkomsten laat liggen en er een aanzuigende werking van uit kan gaan.

Scheelt in de administratie
Een van de onderzochte gemeenten kiest ervoor om in het berekenen van de eigen bijdrage uit te gaan van het minimaal aantal uren huishoudelijke hulp én het laagste tarief voor de eigen bijdrage. De gemeente geeft aan dat dit hen wellicht minder eigen bijdrage oplevert, maar dat deze manier hen veel tijd aan administratie scheelt.

4. Alleen een schoon huis of integrale ondersteuning?

Relevant in het verlengde van de discussie is de vraag of je huishoudelijke hulp los ziet van andere zorg en ondersteuning. Is de inzet alleen gericht op een schoon huis of is huishoudelijke hulp een integraal onderdeel van bredere zorg en ondersteuning? Dan wordt ook gekeken naar de organisatie van het huishouden en eventuele begeleiding die daarbij nodig is. Wanneer je huishoudelijke hulp los organiseert, is het belangrijk ook de andere elementen van een gestructureerd huishouden en de overbrugging naar (andere, zwaardere) zorg en ondersteuning goed te organiseren. Zo voorkom je dat er inwoners buiten de boot vallen of dat niet tijdig wordt ingegrepen bij een toenemende zorgvraag.