5 jaar Databank Effectieve sociale interventies

artikel - 3 juli 2015

De databank Effectieve sociale interventies bestaat vijf jaar en is geheel vernieuwd. In die vijf jaar is opmerkelijk veel bereikt. Een gesprek met de trotse ouders van de jubilaris, Marijke Booijink en Peter Rensen.

Waar ze trots op zijn? ‘Op de meer dan 100 sociale interventies in de databank, op de ruim 1.000 unieke maandelijkse bezoekers en op de 10.000 downloads per jaar. We zijn er trots op dat we duidelijk een kennisfunctie zijn gaan vervullen voor sociale professionals, gemeenten en hogescholen. In de databank staan interventies die een verschil kunnen maken. Die bijvoorbeeld eenzaamheid structureel helpen verminderen en aansluiten bij wat op basis van internationale inzichten bekend is over wat werkt. Interventies die goede bedoelingen kunnen verzilveren door een serieuze aanpak van een ernstig probleem. Nu leiden goede bedoelingen in onze ogen nog te vaak tot een weinig doordachte aanpak, waardoor eenzame mensen hooguit een tijdelijke opkikker krijgen, maar zich daarna misschien nog eenzamer voelen dan daarvoor.’

Twijfels

Het initiatief kwam ruim vijf jaar geleden van Radboud Engbersen, toen manager bij Movisie, nu bij Platform 31. Peter Rensen kreeg als projectleider opdracht een databank te ontwikkelen die een belangrijk kennisfundament voor de sociale sector zou worden. Marijke Booijink is vanaf het begin bij de opzet van de databank betrokken. De twee twijfelden of het starten van een databank met effectieve interventies voor de sociale sector wel haalbaar zou zijn. Of er überhaupt voldoende overdraagbare sociale interventies zijn in de sociale sector. Zij besloten dat overdraagbaarheid een belangrijk criterium voor opname in de databank zou zijn: er moest een handboek zijn en de interventies moest ten minste twee jaar door meer dan één instelling in de praktijk zijn gebracht. In juni 2010 vond de lancering plaats van de databank Effectieve sociale interventies met vijftien interventies.

Zeven databanken

Vanaf het begin is contact onderhouden met bestaande collega-databanken - zoals de databank Effectieve jeugdinterventies van het NJi en de databank Preventieve gezondheidsinterventies van het RIVM. ‘Vanwege de herkenbaarheid voor gebruikers sluiten we aan bij hun werkwijze en taalgebruik. Die contacten zijn uitgemond in een officieel samenwerkingsverband Effectieve sociale interventies, met zeven databanken van de kennisinstituten NJi, RIVM, NCJ, NISB, Vilans, Trimbos en Movisie. Deze samenwerking is ontzettend waardevol. We wisselen ervaringen uit, houden elkaar scherp en zorgen er samen voor dat het erkenningssysteem zich op basis van de opgedane ervaringen en nieuwe ontwikkelingen verder ontwikkelt.’

Vijf stappen
Sociale professionals worden gestimuleerd om via vijf stappen toe te werken naar effectieve interventies.

  1. Het beschrijven van de interventie.
  2. Het onderbouwen van de interventie.
  3. Het evalueren van de praktijkervaringen.
  4. Het monitoren van de behaalde resultaten van de interventie.
  5. Het doen van effectonderzoek naar de interventie.

Zie ook: Quickscan: hoe effectief is mijn interventie

Dit artikel verscheen in MOVISIES 24 - juli 2015. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.

Kennisdossier

Reacties

Reageer op dit artikel

5 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.