Op 6 oktober: ‘Het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal domein’

16 juni 2022

Dat is het thema van De Agenda van het Sociaal Werk 2022 op donderdagmiddag 6 oktober 2022. Vertrouwen en een relatie opbouwen vraagt tijd. Vertrouwde gezichten vormen de steunpilaren in het sociaal domein. Maar in de praktijk hebben we te maken met tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit. Frustrerend voor zowel sociaal werkers als de bewoners voor wie zij werken die daardoor afhaken. Wil je over dit grote probleem en over de oplossingen meepraten en meedenken? Aanmelden kan vanaf 18 juli maar noteer het nu alvast in je agenda!

Aanmelden voor De Agenda van het Sociaal Werk 2022

Wil je De Agenda fysiek bijwonen? Meld je dan hier aan.
Wil je De Agenda digitaal bijwonen? Meld je dan hier aan.

Programma

14:00 - 14:45 | Inloop met koffie, thee, informatiestands en ruimte voor uitwisseling
14:45 - 16:30 | Plenair programma met Marie Kamphuis Lezing en panelgesprekken
16:30 - 17:30 | Netwerkborrel en napraten

De digitale bijeenkomst begint om 14:45 uur en eindigt om 16:30 uur. 

Marie Kamphuislezing door Herman de Mönnink

Herman de Mönnink, grondlegger van het multimethodisch sociaal werk in Nederland en België, verzorgt op 6 oktober de jaarlijkse Marie Kamphuislezing. Dagvoorzitter Evert van Rest gaat daarna in gesprek met sociale professionals en met de mensen die zij ondersteunen. Wat hebben zij nodig? Daarover praten we met onderzoekers, bestuurders en beleidmakers. Movisie, de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland (SWN), Marie Kamphuis Stichting (MKS), Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD), Sociale Vraagstukken en Buurtwijs nodigen je van harte uit om mee te doen!

Nieuw essay

Tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit. Die begrippen lijken het sociaal beleid te domineren. Terwijl er juist behoefte is aan vertrouwdheid, aan vaste contacten, aan rust en aan zekerheid. Het is daarom tijd dat politiek en bestuur serieus werk maken van continuïteit. In beleid, in organisaties, in professionele relaties. Dat betogen Radboud Engbersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG) in het onlangs verschenen essay Het geheim van de lange relatie. Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein. Binnen veel gemeenten en wijken, stellen de auteurs, is het een komen en gaan van elkaar aflossende personen en organisaties. ‘Bewoners en cliënten zien de langstrekkende stoet van telkens nieuwe organisaties, sociaal professionals en hulpwerkers met lede ogen aan. Hun is niet de tijd gegund zich te binden.’ Het essay biedt richting om op drie samenhangende niveaus de alom aanwezige discontinuïteit te doorbreken. Radboud Engbersen zal de prikkelende aftrap van De Agenda van het Sociaal Werk 2022 verzorgen.

De Agenda van het Sociaal Werk

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk staat en moet staan. Op 6 oktober 2022 kun je meepraten over het thema ‘het belang van vertrouwde gezichten in de sociale sector’. Het belang daarvan voor burgers, maar ook voor professionals. Denk en praat mee! De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en is ook via een livestream te volgen. Bij aanmelding kun je aangeven of je fysiek aanwezig wilt zijn of via de livestream. Toegang is gratis. Je kunt je vanaf 18 juli aanmelden via Movisie.nl. Attentie: het aantal plekken live is beperkt.