8-fasenmodel voor succesvolle begeleiding

Geeft u begeleiding aan cliënten, maar heeft u daar nog geen goede vorm voor gevonden? Bent u op zoek naar een manier om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren? Ga aan de slag met het 8-fasenmodel van Movisie. Met dit model begeleidt u cliënten krachtgericht, planmatig en integraal.

Het 8-fasenmodel is een methode voor professionals die cliënten met meervoudige problemen begeleiden. De eigen kracht van cliënten staat in dit model centraal. Het model is onderzocht door Movisie en het Trimbos-instituut en blijkt een effectieve sociale interventie. De naam verwijst naar de acht fasen van het begeleidingsproces: te beginnen met de aanmeldingsfase tot de uitstroomfase. De methode is geschikt voor alle vormen van begeleiding.  

'De focus in de begeleiding ligt niet op iemands tekortkomingen. Ieder mens heeft krachten.'

Juist nu

'Vooral in deze tijd van decentralisaties is het een goed model om te gebruiken', aldus ontwikkelaar Petra van Leeuwen. 'Het model laat zien hoe je als begeleider samen met cliënten en hun netwerk concreet werkt aan verbetering van hun situatie. De focus in de begeleiding ligt niet op iemands tekortkomingen. Ieder mens heeft krachten. Denk aan een Matroesjka-poppetje. De Matroesjka ‘eigen kracht’ heeft zes poppetjes: iemands vaardigheden, interesses, kennis, persoonlijke kwaliteiten, contacten en mogelijkheden in de omgeving. In het 8-fasenmodel breng je al die krachten op verschillende leefgebieden in beeld. De leefgebiedenwijzer van Movisie helpt daarbij.'

'Het 8-fasenmodel haalt het beste in mijn cliënten naar boven'
Ze is altijd op zoek naar de beste manieren om zelfredzaamheid te bevorderen. Sinds kort werkt Claire Boelen (PlanH Werkt) daarom met het 8-fasenmodel van Movisie. ‘Deze methode helpt ons om nog een stukje professioneler te werken’, vertelt Claire. Lees haar verhaal.

Vernieuwd

Het model is oorspronkelijk gemaakt voor de maatschappelijke en vrouwenopvang. Daar wordt het met veel succes gebruikt. Vanwege die positieve effecten is het model nu herzien en breder gemaakt voor de hele maatschappelijke zorg. Petra van Leeuwen: 'Met deze versie besteed je als begeleider expliciete aandacht aan het netwerk van cliënten. Dit gebeurt op basis van wederkerigheid. De cliënt vraag niet alleen, hij heeft ook iets te bieden aan de mensen om hem heen.'

'De cliënt is eigenaar van het begeleidingsproces: hij bepaalt de doelen en het tempo'

Competenties

Elke professional kan dit 8-fasenmodel toepassen. Belangrijke competenties van professionals zijn: goede gesprekstechnieken, goed kunnen observeren en rapporteren en planmatig kunnen werken. Maar ook flexibiliteit en inventiviteit zijn nodig. 'Het model is geen blauwdruk. Elke cliënt en elke instelling is anders. Het model is een reisgids voor professionals. Het bevat tips voor de begeleiding, geen kant en klare route. Een begeleider maakt die route helemaal op maat, passend bij zijn organisatie en cliënten. De cliënt is daarbij de eigenaar van het begeleidingsproces: hij bepaalt de doelen en het tempo.'

'Werken aan eigen kracht beperkt zich niet tot cliënten. Het vraagt van professionals net zo goed dat ze hun eigen kracht inzetten.'

Succesfactor

Volgens Petra van Leeuwen zal de begeleiding volgens het 8-fasenmodel alleen slagen als de relatie tussen begeleider en cliënt goed is. 'Samen bepaal je waar je naartoe gaat en wat je van elkaar verwacht. De relatie en de dialoog blijven het belangrijkste instrument. Ter ondersteuning van het werkproces, biedt het 8-fasenmodel handige hulpmiddelen, zoals een formulier persoonsbeschrijving en begeleidingsplan. Werken aan eigen kracht beperkt zich niet tot cliënten. Het vraagt van professionals net zo goed dat ze hun eigen kracht inzetten voor die cliënt en voor de organisatie.'

Organisatieverandering

Het 8-fasenmodel biedt een visie op verandering bij cliënten. Naast dit model heeft Movisie een implementatiewijzer met adviezen om het 8-fasenmodel op maat te maken voor uw eigen organisatie.
 

Check: is het 8-fasenmodel iets voor uw organisatie?

  1. Bezit u competenties zoals goede gesprekstechnieken?
  2. Wat zijn uw unieke kwaliteiten die u als professional inzet in de begeleiding?
  3. Past planmatig werken bij u?
  4. Iedereen bezit kracht, maar onderschrijft u dat van harte?
  5. Zijn cliënten een volwaardige samenwerkingspartner in uw organisatie?