80% van de sociaal werkers heeft stress door administratie- en regeldruk

Meer dan een derde van de werktijd van sociaal werkers gaat op aan administratie. Bij 4 van de 5 professionals zorgt dit voor stress. Dat blijkt uit een onderzoek door Movisie onder ongeveer 200 sociaal werkers. Waardoor ontstaat de registratiedruk? En vooral: hoe kan die omlaag?

Omdat je als sociaal werker zoveel mogelijk tijd aan je cliënten wilt besteden, is elke minuut die onnodig naar registratie gaat een verloren minuut. Reden voor Movisie om in 2022 een schets te maken van de administratie- en regeldruk. Die liet zien dat sociaal werkers daar inderdaad veel overlast van ervaren.

'Het papierwerk zorgt bij twee derde van de respondenten voor minder werkplezier'

Nauwkeurig in kaart

In het rapport De stand van administratie- en regeldruk in het sociaal werk zijn de ervaringen van sociaal werkers nog nauwkeuriger in kaart gebracht, vertelt onderzoeksleider Sonja Liefhebber. ‘Hoe groot is het probleem precies? Welke typen administratie en regels zijn problematisch en voor wie? Hoe gaan sociaal werkers met administratie- en regeldruk om en wat kunnen anderen daarvan leren? Wat zijn volgens hen mogelijke oplossingsrichtingen?’

Levensgroot

Op de eerste vraag, naar de omvang van het probleem is het antwoord duidelijk: het probleem is levensgroot. 80% van de sociaal werkers die meewerkten aan het onderzoek vindt dat administraties, verantwoording en regels veel extra tijd kosten. Bij een even grote groep zorgt dat voor ergernis en stress. 70% van de sociaal werkers vindt bovendien dat door al dat registreren de kwaliteit van het werk verslechtert. Al met al zorgt het papierwerk bij twee derde van de respondenten voor minder werkplezier.

Lees verder op Zorg+Welzijn