Aan de bak met jezelf!

Elke dag ziet Voedselbank Delft het effect van de cursus ‘Gewoon Doen’ voor cliënten. Bestuurder Aad van der Harg is blij dat ze hebben meegedaan aan het project ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’ van Movisie, waarvan de cursus onderdeel was. Dertig vrouwelijke cliënten hebben inmiddels de cursus gevolgd. ‘Het verschil is voor de rest van hun leven gemaakt.’

Waarom bieden jullie deze cursus?

‘We merken dat veel cliënten het moeilijk vinden om voor zichzelf te zorgen. Ze zijn afhankelijk geworden en zo stellen ze zich ook op. In de cursus leer je om zelf iets aan je situatie te doen. Je moet met jezelf aan de bak. Je gaat in de spiegel kijken: hoe ben ik in deze situatie terecht gekomen? Wij zijn heel tevreden over deze cursus. Wij zien dat dit werkt.’

Wat zien jullie als effect?

‘Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen. Ze zeggen: ‘zie je wel, ik kan er wél wat aan doen’. Ze leren van elkaar, ze zien andere deelnemers als rolmodel. Ze helpen en stimuleren elkaar. De één heeft moeite met contacten met school, de ander heeft moeite met andere dingen. Ik zie dat ze veranderen van hakken in het zand naar iets willen maken van hun leven. ’

Hoe vinden de deelnemers de cursus?

‘Ik hoor dat het een omslag is voor de rest van hun leven. Ik weet dat de vrouwen uit de eerste groep nog steeds met elkaar afspreken.’

Wat horen jullie van samenwerkingspartners?

‘Een begeleider van de gemeente Delft vertelde mij dat cliënten die de cursus hadden gevolgd heel ander gedrag vertonen. De gemeente vraagt een tegenprestatie aan mensen met een uitkering. Na deze cursus is er geen weerstand meer. Eerder een houding van: schiet es op, ik wil verder met mijn leven. Die afhankelijke houding verdwijnt door de cursus. Er zijn ook cliënten die hierdoor een baan hebben gekregen.’

Is de cursus verplicht?

‘Integendeel! De kracht is juist dat de cliënten dit zelf willen. Ze maken zelf de keus om iets te doen aan hun situatie. Zonder enige druk en zonder sancties.’

Waarom alleen voor vrouwen?

‘We merken dat zij gemotiveerd zijn om iets te doen aan hun situatie. De vrouwen zijn meestal alleenstaande moeders. De mannen die bij de voedselbank komen, hebben vaak ook andere problemen zoals verslaving. Ze meldden zich ook niet aan toen we een cursus voor mannen wilden starten. Een gemengde groep hebben we wel overwogen, maar dan krijg je een andere dynamiek.’

Bieden jullie deze cursus nog steeds?

‘Jazeker. Nieuw is dat we de cursus ook aanbieden aan mensen die geen cliënt zijn bij de voedselbank, maar wel een uitkering hebben. Fiftyfifty werkt goed, zo hebben onze cliënten nog meer rolmodellen.’

Gouden tip voor andere voedselbanken?

‘Leg contact met de gemeente die met deze doelgroep bezig is. We hebben via de gemeente twee trainers bereid gevonden om deze cursus te geven. Samenwerken met de gemeente werkt in Delft erg goed.’

Heeft de ondersteuning van Movisie geholpen?

‘Movisie heeft de training ontwikkeld en er - via een train-de-trainer - voor gezorgd dat trainers van Delft voor Elkaar de tweede groep zelfstandig konden trainen. Op de achtergrond was er nog begeleiding vanuit Movisie. De trainster van Movisie zorgde voor een zeer goede start. De trainers van Delft voor Elkaar waren zeer tevreden over de aanpak en de flexibiliteit waarmee er voor de groep maatwerk kon worden geleverd.’

Voedselbank Delft

Lees ook de ervaringen van de trainers en van een deelnemer.

Wat aandacht krijgt, dat groeit
Mensen die zijn aangewezen op de voedselbank hebben vaak met verschillende problemen tegelijk te maken. Binnen het project ‘Wat aandacht krijgt, dat groeit’ heeft Movisie de training ‘Gewoon Doen’ ontwikkeld. Deze training helpt mensen om meer zelfredzaam te zijn, biedt inzicht in talenten en kwaliteiten en geeft energie en motivatie om iets aan hun situatie te verbeteren. Het doel: deelnemers leren kleine en grote stappen te zetten in hun leven. De training is op 8 locaties uitgevoerd, in samenwerking met voedselbanken en welzijnsorganisaties.

Bent u geïnteresseerd in het toepassen van dit project of de training in uw gemeente of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Els Hofman: e.hofman@movisie.nl of 030 789 20 25.