Aan de slag met logeerzorg - inzichten van projectleiders uit de pilots logeerzorg 

10 november 2020

Logeerzorg biedt mogelijkheden om op vakantie te gaan en houdt mantelzorgers op de been. Zo geeft een cliënt aan: 'Ik vond dat mijn vrouw eraan toe was om even tot rust te komen. We hebben voorkomen dat haar spreekwoordelijke emmer is overgelopen'. In 2019 zijn 10 pilots logeerzorg van start gegaan binnen het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS.

De projectleiders van deze pilots hebben de lessen die zij geleerd hebben gebundeld voor gemeenten en organisaties die zelf ook aan de slag willen met logeerzorg. De belangrijkste les: verlaag drempels voor de mantelzorgers en cliënten.  

Drempels verlagen

De stap van de behoefte naar het daadwerkelijk gebruik van logeerzorg is groot. Het blijkt een emotioneel proces, bijvoorbeeld om te accepteren dat je hulp nodig hebt bij het verlenen van mantelzorg. Drempels kun je verlagen door veel in te zetten op communicatie, waarbij de kracht in de herhaling zit. Persoonlijke verhalen helpen hierbij. Ook verwijzers in beweging krijgen is van belang om mantelzorgers en hun naasten toe te leiden naar logeerzorg. Een centraal coördinatiepunt waar mantelzorgers terechtkunnen dat ook goed bereikbaar is voor verwijzers draagt hieraan bij. 

Palet aan mantelzorgondersteuning 

Het opzetten van logeerzorg vraagt meer dan een locatie waar de cliënten kunnen verblijven. De andere benodigdheden zijn door de projectleiders in de factsheet met geleerde lessen (zie hieronder) op een rijtje gezet, waarbij tijd en volharding boven aan staan. Drempels verlagen gaat niet vanzelf. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van groot belang; en dat zijn er nogal wat bij logeerzorg dat zich op een snijvlak van verschillende wet- en regelgeving bevindt. Denk hierbij aan: Wmo, mantelzorgconsulenten, zorgaanbieders, ZVW, gemeente en de grote range aan verwijzers (van huisartsen tot casemanagers dementie en vrijwilligersorganisaties).  In het contact met deze verwijzers kun je logeerzorg het beste als onderdeel presenteren van een breder palet aan mantelzorgondersteuning. Je wilt mantelzorgers namelijk zo vroeg mogelijk in het proces zien te bewegen tot het gebruiken van passende ondersteuning.