Aandacht voor eenzaamheid onder mantelzorgers

Mantelzorg versterken, verlichten en verbinden. Aflevering 4: eenzaamheid onder mantelzorgers
artikel - 15 augustus 2013
Afbeelding bij Aandacht voor eenzaamheid onder mantelzorgers

Staatssecretaris Van Rijn informeerde op 20 juli de Tweede Kamer over zijn plannen om de mantelzorg te versterken, verlichten en te verbinden. Het Expertisecentrum Mantelzorg gaat de komende weken op MOVISIE.nl in op de tien belangrijke punten van de brief. Vandaag Jan Willem van de Maat in aflevering 4: eenzaamheid onder mantelzorgers. Een overzicht van de afleveringen vindt u onderaan dit artikel.

In zijn brief stipt staatssecretaris Van Rijn ook het onderwerp eenzaamheid onder mantelzorgers aan. Terecht, want uit een recente peiling van Mezzo blijkt dat een relatief hoog percentage mantelzorgers zich eenzaam voelt. Dat is niet onverwacht, want we wisten al dat veel mantelzorgers zich zwaar belast voelen en dat zij niet altijd de tijd en energie hebben om sociale contacten te onderhouden.

Overbelasting als oorzaak van eenzaamheid

In de uitgebreide brief is gelukkig aandacht voor deze oorzaak van eenzaamheid onder mantelzorgers. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen pleit de staatssecretaris voor een goede lokale ondersteuningsinfrastructuur, waarin het verlichten van mantelzorgers een belangrijke taak is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan respijtzorg, het tijdelijk overnemen van de zorg, zodat de mantelzorger tijd krijgt om de zinnen te verzetten en bijvoorbeeld sociale contacten te onderhouden.

Niet gezien en begrepen

Een andere belangrijke oorzaak van eenzaamheid onder mantelzorgers is dat zij zich niet gezien en begrepen voelen of het gevoel hebben dat zij niet serieus genomen worden. Ook voor deze oorzaak is in de brief aandacht. En dan met name met betrekking tot de samenwerking met professionele hulpverleners. In de praktijk gaat de aandacht van hulpverleners namelijk uit naar de verzorgde en wordt de mantelzorger nog wel eens over het hoofd gezien. De positie van de informele zorger moet dan ook versterkt worden, aldus Van Rijn. Terecht stipt hij bijvoorbeeld aan dat de mantelzorgers en familie betrokken moeten worden bij het opstellen van een zorgplan. Juist mensen die dagelijks voor een naaste zorgen, weten immers vaak het beste wat diegene nodig heeft.

Serieus nemen van de mantelzorger

Het gezien en begrepen worden door de sociale omgeving, waaronder vrienden, kennissen en collega’s, tevens een oorzaak van eenzaamheid, is daarmee natuurlijk nog niet verbeterd. Maar dat is wellicht geen taak van de overheid. Het zou mooi zijn als de aandacht die mantelzorg de laatste tijd krijgt in de samenleving en in de politiek bijdraagt aan dat we met elkaar beter op ons netvlies hebben hoeveel zorg mantelzorgers verlenen en wat dat voor de situatie van deze mantelzorgers betekent. Laten we daarom hopen dat de mooie woorden in de brief omgezet worden in concrete daden, zodat de mantelzorgers echt serieus genomen worden en zij de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft onlangs een praktische handleiding ontwikkeld voor het omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers. U kunt deze handleiding hier gratis downloaden.

Lees ook

Aflevering 7: Gun overbelaste mantelzorgers adempauze
Aflevering 6: De rol van het sociale netwerk wordt steeds groter
Aflevering 5: Zelfhulp
Aflevering 3: Ontspoorde mantelzorg
Aflevering 2: Het gesprek met de mantelzorger
Aflevering 1: De gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilliger en professional