Aandacht gemeenten voor LHBTI-inwoners steeds vanzelfsprekender

17 juli 2019

Steeds meer gemeenten zetten zich actief in voor de acceptatie en sociale veiligheid van hun lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, en intersekse inwoners (LHBTI’s). Het ondersteuningsprogramma van Movisie helpt hen daarbij.

Het gaat jaarlijks vooruit met de leefsituatie van LHBTI’s in Nederland, maar op een aantal punten is er nog een wereld te winnen. Dit blijkt uit LHBTI-monitoren van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo voelen niet-hetero’s zich onveiliger, ervaren zij minder sociale cohesie in hun wijk, en krijgen zij vaker te maken met respectloos gedrag dan hetero’s. Voor trans personen geldt dat zij vaker schuldproblemen hebben, vaker werkloos zijn, en vaker geweld meemaken. Ook hebben zij veel vaker te maken met (huiselijk) geweld, blijkt uit onderzoek van Transgender Netwerk Nederland. Over de leefsituatie van intersekse personen zijn onvoldoende data beschikbaar om algemene conclusies te trekken.

Er is dus sprake van en gemengd beeld. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Het is hoopgevend dat het beter gaat met de acceptatie en veiligheid van LHBTI-personen in gemeenten die actief beleid voeren om de positie van LHBTI’s te verbeteren. Deze Regenbooggemeenten vervullen dus een sleutelrol, en Movisie ondersteunt hen daarbij. ‘Dat doen we door regionale bijeenkomsten te organiseren, gratis kennis te delen, en door landelijk uitwisseling te faciliteren’, licht Else Boss, adviseur bij Movisie, toe.

Van verborgenheid naar geborgenheid

Een van de gemeenten die gebruik maakt van het aanbod van Movisie is Emmen. ‘Als gemeente kun je laten zien dat al je inwoners mogen zijn wie zij zijn. Dat gaat verder dan alleen een grens trekken bij discriminatie en geweld. Voor LHBTI-inwoners moet hun woonplaats een plek zijn waar ze van verborgenheid naar geborgenheid kunnen gaan’, vindt wethouder Guido Rink.

‘We horen soms van gemeenten dat ze niet weten waar ze moeten beginnen’, vertelt Boss. ‘Omdat ze geen zicht hebben op hun LHBTI-inwoners, of denken dat die er nauwelijks zijn omdat ze allemaal naar de Randstad trekken.’ Emmen laat zien dat er ook in Drenthe bewust aandacht is voor de leefsituatie van LHBTI-personen.

Rink: ‘Ik wil elke gemeente die nog geen Regenboogagenda heeft, adviseren om gewoon van start te gaan! In Emmen merkten we bijvoorbeeld dat er geen meldingen waren van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Dat mag je gerust bijzonder noemen in een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. Sinds we van start zijn gegaan als Regenboogstad, zien we dat er een mooie beweging gaande is in Emmen op het gebied van LHBTI. Zo organiseert stichting Cocoloco, actief gesteund door de gemeente, op 27 juli een Regenboogfestival, en is de organisatie samen met de lokale omroep de campagne #ikvalop gestart met foto’s van bekende Emmenaren en de Regenboogvlag.’

Tien jaar Regenboogstad

Een stad die al langer aan de weg timmert als Regenboogstad, is Nijmegen. ‘Wij zijn nu tien jaar officieel Regenboogstad – een titel die voor mijn gevoel een logische voortzetting is van de lange roze traditie van onze stad’, zegt wethouder Grete Visser. Nijmegen organiseert in 2022 de EuroGames, het grootste LHBTI-sportevenement van Europa, heeft jaarlijks een Roze Woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, en kent een actieve LHBTI-beweging van verschillende organisaties.

Grootse evenementen en jarenlange ervaring helpen mee, maar, zegt de wethouder, het gaat er vooral om dat je als gemeente het aanbod dat er is stimuleert. ‘En dat je samenwerkt, met de roze beweging zelf, en met bijvoorbeeld het onderwijs.’ Visser noemt het project SchoolsOUT, waaraan de helft van alle basisscholen, bijna alle middelbare scholen, en het ROC in de gemeente deelnemen. ‘Dit project is belegd bij de GGD, die samenwerkt met het COC, om te zorgen dat op scholen structureel aandacht wordt besteed aan gender- en seksuele diversiteit.’

Kom naar ons congres voor gemeenten op 13 september 2019

Op vrijdag 13 september 2019 organiseert Movisie in Utrecht een landelijk LHBTI-congres over zichtbaarheid. Hoe kun je als gemeente zichtbaar maken wat je doet voor je LHBTI-inwoners? En waarom is dat van belang? Ga naar onze agenda voor meer informatie en aanmelden.