Aandacht voor iedereen: nieuw kennisdossier

artikel - 23 april 2014
Afbeelding bij Aandacht voor iedereen: nieuw kennisdossier

Het toerusten van Wmo-raden en belangenbehartigers. Dat beoogt ‘Aandacht voor iedereen’, een programma van landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Op deze manier kunnen Wmo-raden hun adviesrol beter vervullen als de gemeenten hun beleid ontwikkelen. Movisie en Vilans verzamelen en verrijken deze voorbeelden, waaruit themadossiers ontstaan. In april 2014 verscheen het nieuwe kennisdossier 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo'.

Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo. De verschillende aspecten worden overzichtelijk behandeld in zeven informatiekaarten:

  • Informatiekaart 0: Introductie.
  • Informatiekaart 1: Overzicht van de verschillende betekenissen van het begrip participatie..
  • Informatiekaart 2: Inrichting lokale cliënten- en burgerparticipatie op dit moment.
  • Informatiekaart 3: Belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot lokale cliënten- en burger-participatie
  • Informatiekaart 4: Hoe kan belangenbehartiging door specifieke cliëntengroepen een plek vin-den binnen deze ontwikkelingen?
  • Informatiekaart 5: Veranderingen in de lokale dialoog
  • Informatiekaart 6: Veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeenten:

De informatiekaarten zijn los van elkaar te lezen en te gebruiken. Naast een schets van de huidige ontwikkelingen en trends staan er concrete tips in voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Daarnaast bevat elke informatiekaart suggesties om verder te lezen. Dit kennisdossier is samengesteld door Marjoke Verschelling, Karin Sok, Anne Lucassen en Renee Gunst (Movisie) in samenwerking met Henk Beltman en Nienke van der Veen (Aandacht voor iedereen).

Alle kennisdossiers op een rij

Ondersteuning in de praktijk

Een ander onderdeel van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ is het ondersteunen van Wmo-raden, cliëntenraden, lokale en regionale belangenbehartigers en gemeenten bij het vormgeven van lokale samenwerking, ontschotting en samenhang. Daartoe werken er bij het programma adviseurs Versterking Wmo. Wmo-raden en cliëntenraden kunnen deze adviseurs inschakelen om samen met hen het lokale speelveld in kaart te brengen. De adviseurs maken inzichtelijk waar al verbindingen liggen en waar nieuwe verbindingen gelegd moeten worden. Ook kunnen zij het proces van ontmoeten en afstemmen stimuleren en ondersteunen.

Monitoring

Tegelijkertijd onderzoekt het programma gedurende de hele transitieperiode wat de kansen en mogelijkheden zijn voor cliënten bij de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging. Volg dit op de site van ‘Aandacht voor iedereen’.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de website van het programma ‘Aandacht voor iedereen’. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Stuur een mail of bel naar het programmasecretariaat: secretariaattransitie1@iederin.nl, T 030 291 66 22.