Aandacht voor informele zorg op het hbo en mbo

26 april 2017

Voor sociaal werkers en zorgprofessionals wordt het steeds belangrijker om het netwerk van cliënten te versterken en samen te werken met mantelzorgers, vrijwilligers en mensen uit de buurt. Hoe bereid je studenten daarop voor?

Het is niet alleen nodig dat studenten zorg en ondersteuning (leren) geven, ze moeten ook (leren) hoe ze aansluiten bij de wensen van de cliënt en het sociale netwerk. Daarbij horen vaardigheden als samenwerken, ondersteunen, faciliteren en afstemmen met mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en de buurt.

Zelfredzaamheid voorop

In de zorg- en welzijnssector verandert er veel door de hervormingen in het Nederlandse zorglandschap en het sociale domein. Naast hulp van vrijwilligers, ondersteuning van de gemeente of welzijns- en zorgorganisaties wordt er nu ook gekeken naar het eigen netwerk en ligt er meer nadruk op zelfredzaamheid. Professionals hebben daarom intensiever te maken met het sociale netwerk – familie, naasten en de buurt – bij de zorg en ondersteuning.

Wat vindt de onderwijspraktijk?

Een lector, docent, onderwijsadviseur en student vertellen in een kort filmpje waarom ze het belangrijk vinden dat er (nog) meer aandacht komt voor informele zorg in het onderwijs. Hieronder het filmpje van Geraldine Visser (docent), bekijk alle filmpjes uit deze serie.

Kennisbundels hbo en mbo

Het Expertisecentrum Mantelzorg (samenwerking Vilans en Movisie) heeft speciaal voor docenten twee bundels samengesteld: één voor het mbo en één voor het hbo.

Bekijk de Kennisbundel Informele Zorg in het hbo

Deze bundel helpt hbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk om informele zorg goed aan bod te laten komen. We laten zien welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe u deze kunt inzetten in uw lesprogramma. De bundel biedt inspiratie en handvatten voor aansprekende les(sen) over informele zorg.

IZ-kennisbundel-hbo

Met de kennisbundel Samenspel mantelzorgers voor mbo kunt u direct aan de slag met lessen over samenspel met mantelzorgers. Het digitale materiaal sluit aan bij de nieuwe kwalificatiedossiers en is ontwikkeld in samenwerking met docenten die de onderwijspraktijk en beroepspraktijk kennen.

Bekijk de Kennisbundel voor mbo

Inspiratie voor hbo Zorg & Welzijn
Acht (hbo)opleidingen vertellen over hoe zij Informele Zorg een plek geven in het curriculum. Laat u inspireren door hun ervaringen en tips! Bekijk de leaflets.

Meer informatie

Meer lezen? Bekijk ook het werkboek Verder in Samenwerking voor interessante inhoud voor uw lessen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Annelies Kooiman.