Aandacht nodig voor lhbti-intolerantie onder de Oekraïense vluchtelingen

Sinds 2018 werkt de alliantie ‘Verandering van Binnenuit’ aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti’s in gemeenschappen van nieuwkomers. De alliantie heeft veel kennis in huis en biedt praktische handvatten in een toolbox. Sociaal werkers kunnen die ook inzetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne, met name op het vlak van lhbti-acceptatie.

De afgelopen vier jaar heeft de alliantie vanuit de literatuur en in de praktijk veel kennis opgedaan over wat werkt op het vlak van gendergelijkheid, veiligheid en de acceptatie van lhbti’s. De praktijkkennis is onder meer opgedaan en verrijkt door zo’n 750 dialoogbijeenkomsten die overal in het land zijn gehouden zijn. Ze vonden plaats in buurthuizen, moskeeën, huiskamers en op andere vertrouwde plekken.

Discriminatie

Het ging tijdens deze dialoogbijeenkomsten over onderwerpen als de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, gedwongen partnerkeuze en de gevolgen daarvan voor slachtoffers en de familie, en ook over discriminatie van homo’s. Met name wat dat laatste betreft ziet Siham el Moussaoui, projectleider van de alliantie, aanknopingspunten in de omgang met de vluchtelingen uit Oekraïne.

Zorgwekkende situatie

‘Het is bekend’, zegt ze, ‘dat in Oekraïne de situatie voor lhbti’s voor de oorlog best zorgwekkend was. Dus onder de vluchtelingen die nu in Nederland zijn, zijn er ook Oekraïners die moeite hebben met lhbti’s.’ Het is dan ook belangrijk om daar als sociaal werker aandacht voor te hebben. Het is nodig om dit taboeonderwerp bespreekbaar te maken en om normverandering op gang te brengen, benadrukt El Moussaoui.

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit artikel is een verkorte versie van een artikel dat eerder op Zorg+Welzijn verscheen.

Lees het volledige artikel op Zorg+Welzijn