Aankondiging: Samen leren over samenlevingsopbouw

17 augustus 2021

In het najaar van 2021 organiseert Movisie drie leercafés voor professionals die werken aan samenlevingsopbouw. In deze bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en delen we kennis over de rol van sociaal en participatieprofessionals bij samenlevingsopbouw. De leercafés zijn er voor alle professionals die werken aan samenlevingsopbouw.

De terugkeer van samenlevingsopbouw

We signaleren dat de aandacht voor samenlevingsopbouw op veel plaatsen groeit. Zo is onlangs de Canon Samenlevingsopbouw ontwikkeld en wees het WRR-adviesrapport Samenleven in verscheidenheid op het belang van ‘opbouwwerk nieuwe stijl’. Het belang van beroepskrachten die ervoor zorgen dat wijkbewoners optimaal bijdragen aan het tot stand brengen van een publieke infrastructuur - en daar ook gebruik van gaan maken - wordt erkend. Het aantal vacatures voor opbouwwerkers groeit weer, horen we uit het veld. En recent is er een Movisie-publicatie uitgekomen waarin de terugkeer van samenlevingsopbouw wordt beschreven en geanalyseerd en enkele bekende en nieuwe spelers aan samenlevingsopbouw naar voren komen: een dorpsondersteuner, een opbouwwerker, een democratiseringsmedewerker en een procesmanager bij een woningcorporatie.

Drie thema’s

Vanwege deze groeiende belangstelling ontstaat er ook extra uitwisselbehoefte rondom samenlevingsopbouw. Juist omdat deze nieuwe vormen aanneemt en er nieuwe spelers zijn. Daarom heeft Movisie begin 2021 een inventarisatie gehouden onder opbouwwerkers om te horen over welke thema's zij meer willen leren. De opbrengsten daarvan zijn besproken met een groep van 20 opbouwwerkers. En dit heeft geleid tot een keuze van drie thema's voor drie losse leercafés. Het doel van de leercafés is het uitwisselen van visie, kennis en ervaring om vandaar uit te komen tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven rondom de thema’s. De drie thema’s zijn:

  1. Hoe noemen we onszelf? Over de beroepsidentiteit, profilering en positionering van professionals die werken aan samenlevingsopbouw.
  2. De meester-gezel relatie, hoe pluk je daar de vruchten van als het gaat om kennis en ervaring over samenlevingsopbouw? Over de relatie tussen junior en senior opbouwwerkers met expliciet aandacht voor wat senioren van junioren kunnen leren.
  3. Samenlevingsopbouw én collectiviseren en daarvan de impact laten zien, hoe doe ik dat samen met anderen? Over collectief werken in de wijk en daarin samenwerken met inwoners en partners, ook wanneer dat soms moeizaam gaat. 

Meld je nu aan

Je kunt je voor een of voor meerdere leercafés aanmelden. Doe dit apart voor ieder leercafé. Per leercafé geven we je ook nog wat meer informatie, zoals de sprekers en een globaal programma, zodra dat bekend is.

Meld je aan voor: