Meld je nu aan: leernetwerk Outcomegericht werken

Sturen en leren in het sociaal domein

Wat zijn maatschappelijke resultaten die gemeenten voor en met de lokale samenleving willen realiseren? Welke inzet en activiteiten van inwoners en maatschappelijke partners dragen daar aan bij? Hoe maak je het succes van die inzet zichtbaar? En hoe kun je daarop sturen en leren en verbeteren? Met deze vragen gaan we aan de slag in dit leernetwerk.

Voor wie?

Movisie start een nieuw leernetwerk voor zes tot acht gemeenten, die – eventueel samen met hun sociaalwerkorganisatie(s) - aan de slag zijn met outcomegericht werken, sturen en leren en daar bijvoorbeeld de logica van het Kwaliteitskompas bij hanteren. Deelname is gratis.

Wat doet het leernetwerk? 

In het leernetwerk maak je kennis met andere praktijken en hun ervaringen met outcomegericht werken, sturen en leren. Je krijgt ook kennis en tools aangereikt van Movisie. Dit geven we vorm in een aantal gezamenlijke leerbijeenkomsten die gefaciliteerd worden door Movisie. Daarnaast bieden we de mogelijkheid  om praktijkgericht mee te denken en advies te geven voor jouw organisatie, buiten de bijeenkomsten om.

Aan de hand van een aantal gedeelde vraagstukken gaan we in een bijeenkomst met elkaar op zoek naar mogelijkheden en antwoorden. Bijvoorbeeld: hoe formuleer je beoogde maatschappelijke resultaten, samen met maatschappelijke partners en inwoners? Wat is de rol van de gemeenteraad in dit proces en hoe betrek je deze? Hoe vertaal je de te bereiken maatschappelijke resultaten naar gezamenlijke inzet en activiteiten? Hoe ‘meet’ je of de inzet oplevert wat je met elkaar beoogt? Hoe kun je die sturings- en leerinformatie benutten, in het verbeteren van de inzet, het stellen van prioriteiten en het bepalen van je koers in het sociaal domein? Wat betekent dit voor je accounthoudergesprekken en maatschappelijk partnerschap? De precieze vraagstukken inventariseren we van tevoren via een schriftelijke intake, zodat we het leernetwerk op maat kunnen vormgeven. Afhankelijk van deze intake kijkt Movisie of er een match is om deel te nemen. De kennis die Movisie uit dit leernetwerk haalt, zullen we breder beschikbaar stellen. 

Voorwaarden voor deelname

  • In de praktijk aan de slag zijn met outcomegericht werken en daarin willen leren van anderen.
  • Bereid zijn om een presentatie en inkijk te geven in je eigen praktijk en mee te denken over de praktijken en vragen van anderen.
  • In 2024 drie keer met dezelfde groep deelnemen aan de bijeenkomsten van het leernetwerk, deels online en ook fysiek op locatie. 

Geïnteresseerd?

Er zijn nog twee plekken beschikbaar. Je kunt als gemeente je interesse voor dit leernetwerk aangeven door vóór 31 mei 2024 een mail te sturen aan Karin Sok, k.sok@movisie.nl en Hilde van Xanten, h.vanxanten@movisie.nl. Mail daarbij ook je antwoorden op de volgende intakevragen:

  1. Hoe ziet jouw praktijk er ten aanzien van outcomegericht werken uit en wat gaat daarin goed en minder goed?
  2. Wat ga je binnenkort oppakken in het outcomegericht werken, welk stappen ga je zetten?
  3. Welke leervragen heb je daarbij?

Wanneer je samen met een sociaalwerkorganisatie wilt deelnemen, vraag hen dan ook op deze vragen antwoord te geven.