Aanmeldperiode voor nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning verlengd

5 oktober 2019

Cliëntondersteuning is een waardevol middel om ondersteuning en zorg voor zoveel mogelijk mensen helder en toegankelijk te maken. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning zoeken we gemeenten die samen met inwoners en professionals werk willen maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning. De aanmeldperiode is verlengd van 7 tot 25 oktober 2019!

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het project Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste twee jaar hebben 26 koplopergemeenten en 2 regio’s het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. Voor het vervolg is er ruimte gekomen voor 25 nieuwe koplopers. De koplopergemeenten zullen twee jaar lang aan de slag gaan om cliëntondersteuning voor inwoners beschikbaar en zichtbaar te maken.

Waarom koplopergemeente worden?

Het Koploperproject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Ook vervullen koplopergemeenten een ambassadeursrol in de regio. Als koploper kies jezelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die je beter wil gaan bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Verder ga je als koploper lokaal of samen met regiogemeenten aan de slag met een vorm van doorontwikkeling van cliëntondersteuning. Gedurende het koploperschap worden goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid. In elke regio gaat een projectgroep aan de slag met de geformuleerde ambities. Om dit mogelijk te maken kunnen koplopers bij VWS extra middelen aanvragen voor de lokale doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning op het levensgebieden werk & inkomen

Tot op heden is (de doorontwikkeling van) onafhankelijke cliëntondersteuning op de levensgebieden werk en inkomen in veel gemeenten nog relatief onderbelicht gebleven. Terwijl de problematiek op het vlak van werk en inkomen vaak een signaal is van een verhoogde kwetsbaarheid van de burger. Toegang tot passende zorg en ondersteuning is dan ook zeker op deze levensgebieden van belang. Daarom is er in het komende twee jaar binnen het koploperproject extra aandacht voor. Heeft jouw gemeente de ambitie om de komende twee jaar hier mee aan de slag te gaan, dan kun je je interesse voor het Koploperproject kenbaar maken.

Een indruk krijgen wat het betekent om koploper te zijn?

Is het antwoord op deze vragen 'ja'? 

  • Wil jouw gemeente de rol van ambassadeur vervullen in de regio?
  • Staat cliëntondersteuning in jouw gemeente hoog op de agenda?
  • Zijn inwoners- en cliëntenorganisaties betrokken bij beleid en uitvoering van cliëntondersteuning?
  • Heeft jouw gemeente wat betreft cliëntondersteuning een duidelijke verbeterambitie op thema’s als bijvoorbeeld levensbreedheid, vindbaarheid, bekendheid of specifieke groepen inwoners?

Dan kun je koploper worden! Meer achtergrondinformatie en uitleg over de aanmeldprocedure is te vinden in dit document:

Bekijk aanmeldprocedure

Achtergrondinformatie-koplopersclientondersteuning.pdf 106.31 KB

 

Een gemeente voordragen?

Ben of ken je een gemeente waar onafhankelijke cliëntondersteuning hoog op de agenda staat? Je kunt kandidaat Koplopergemeenten aanmelden tot uiterlijk 25 oktober 2019 bij Susan de Vries (Movisie), via s.devries@movisie.nl.

Direct mailen

De officiële start voor nieuwe koplopers is tijdens de feestelijke kick-off op woensdagmiddag 13 november. De wethouders van nieuwe koplopers pitchen dan hun ambities rond cliëntondersteuning.