Aanmeldingen gestart nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning: laatste kans!

5 januari 2021

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wil jij in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld jouw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 aan als één van de nieuwe koplopers!

Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk, de deadline was op 7 februari 2021.

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het Koplopertraject Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste drie jaar hebben 92 koplopergemeenten het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. In deze laatste wervingsronde is er opnieuw ruimte voor koplopergemeenten of -regio’s die willen inzetten op het versterken van cliëntondersteuning. Koplopergemeenten gaan gedurende twee jaar aan de slag om cliëntondersteuning voor inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken. Dit wordt door het ministerie van VWS financieel ondersteund. 

Waarom koplopergemeente worden?

Wil jij aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning in jouw gemeente? Door bijvoorbeeld cliëntondersteuning beter op de kaart te zetten of cliëntondersteuning beter toegankelijk te maken voor bepaalde doelgroepen in uw gemeente? Meld je dan aan als koploper! 

Als koploper kies je zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die jij in jouw gemeente beter wil bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koplopertraject worden door Movisie goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid, zodat je als gemeente ook kunt leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject Cliëntondersteuning faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Je kunt je ook als regio aanmelden. In dat geval pak je de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op. 

Bekijk alle koplopers op de kaart om te zien welke gemeenten in de regio al koploper zijn. 

Is het antwoord op de meeste vragen hieronder 'ja'? 

  • Wil jouw gemeente werk gaan maken van onafhankelijke cliëntondersteuning?
  • Zijn inwoners- en cliëntenorganisaties betrokken bij beleid en uitvoering van cliëntondersteuning of heb jij die ambitie?
  • Heeft jouw gemeente de ambitie om cliëntondersteuning voor (één van de) de doelgroepen zoals jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, jongeren in (intensieve) jeugdzorg, jongeren én volwassenen met zware of complexe problematiek (waaronder psychische) in de maatschappelijke opvang, kwetsbare zelfstandig wonende ouderen (met geen of zeer beperkt netwerk) door te ontwikkelen? Of wil jouw gemeente inzetten op de bekendheid van cliëntondersteuning of cliëntondersteuning inzetten op het gebied van werk & inkomen? 
  • Wil jouw gemeente de rol van ambassadeur vervullen in de regio, of samen met regiogemeenten aan de slag gaan?

Dan kan jouw gemeente koploper worden! Aanmelden kan door een korte motivatie te sturen naar Movisie.

Lees meer over de aanmeldprocedure

Een gemeente voordragen?

Ben jij of kent jij een gemeente die aan de slag wil met onafhankelijke cliëntondersteuning? Je kunt kandidaat koplopergemeenten aanmelden tot en met 7 februari 2021 bij Daphne van Eden (D.vanEden@movisie.nl) of via telefoonnummer 06 - 55 44 05 67.

De officiële start voor nieuwe koplopers is tijdens de feestelijke online kick-off op dinsdagmiddag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur. De wethouders van de nieuwe koplopergemeenten pitchen dan hun ambities rond cliëntondersteuning.