Aanmeldingen gestart: Proeftuinen om samenwerking tussen professionals uit zorg en sociaal domein te verbeteren

Betere ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase

Waar hebben mensen thuis behoefte aan als ze ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar en op leeftijd? En hoe kunnen professionals elkaar beter vinden in de ondersteuning? Met deze vragen gaan Agora en Movisie aan de slag in proeftuinen in de praktijk. Wil jij met deze vragen aan de slag in jouw praktijk, wijk, gemeente? Doe dan mee aan de Proeftuinen Leven tot het Einde.

Wie zich in de palliatieve fase bevindt of kwetsbaar is door ouderdom wil zo goed mogelijk thuis het leven kunnen inrichten op een manier die past bij zijn of haar wensen en waarden. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Deze mensen, maar ook hun naasten, kunnen vragen hebben over hun ziek zijn maar ook over: hoe kom ik mijn dag door? Hoe kan ik nog van betekenis zijn voor mijn naasten en de samenleving? In deze fase kunnen professionals met passende zorg en ondersteuning van grote betekenis zijn.

Lokaal samenwerken

Afstemming met collega’s uit andere vakgebieden en organisaties vergroot de effectiviteit. Juist omdat er sprake is van grote diversiteit in casuïstiek: het gaat om mensen die kwetsbaar zijn door ouderdom of lijden aan bijvoorbeeld Parkinson COPD, kanker of dementie. Hoe werk je dan lokaal samen? Wat is er nodig om de zorg en ondersteuning goed op elkaar aan te laten sluiten? 

Aan de slag in een Proeftuin

Een Proeftuin bestaat uit zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers en bestuurders die lokaal de samenwerking willen verbeteren voor mensen thuis die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbaar en op leeftijd, en hun naasten. Essentiële professionals hierbij zijn de huisarts, wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en sociaal werker.

‘Als wijkverpleegkundige ben je de schakel tussen het medische en sociale domein. Dat komt nu veel beter tot zijn recht. Ik heb alle professionals ‘bij de hand’ en dat merkt de cliënt ook. Hij vóelt dat we elkaar weten te vinden, op tijd en vanuit één traject. Met zo’n aanpak kun je ‘m ook makkelijker overtuigen voor extra hulp, want meestal is het bezwaar: niet wéér een nieuw, onbekend gezicht in huis. En dat begrijp ik. Als ik nu uitleg dat bijvoorbeeld een rouwverwerkingstherapeut bij het traject hoort, vanuit een gezamenlijke afstemming, dan wordt de drempel een stuk lager om zo iemand te introduceren.’ – deelnemer Proeftuin Kim Hanselman. Lees het volledige interview hier.

In een Proeftuin werk je samen met collega’s uit zorg en welzijn aan het verbeteren van de ondersteuning van mensen in deze laatste levensfase. Dat doe je door samen met lokale organisaties in de praktijk gedurende een jaar aan de slag te gaan. Met concrete casussen uit de eigen dagelijkse praktijk, verken je waar je samen anders, eerder of beter zou kunnen schakelen. Geleerde lessen deel je met collega’s. Je werkt aan structurele verbeteringen die aansluiten bij bestaande lokale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld rondom eenzaamheid of proactieve zorgplanning. 

Ondersteuning Agora en Movisie 

De proeftuinen vinden plaats in 2022 en worden gefaciliteerd door Agora en Movisie. Zij bieden hierbij procesondersteuning, brengen kennis in, tekenen ervaringen en geleerde lessen op en delen deze vervolgens met professionals in andere gemeenten in ons land.

Meer informatie of aanmelden

Lees meer over deelname aan deze Proeftuinen op de website van Agora, of neem contact op met Roos Scherpenzeel (R.Scherpenzeel@movisie.nl, 06 - 19 56 20 93) .