‘Aanpak armoede kwetsbare regio's vergt landelijke investeringen’

Movisie in de media - januari 2021

29 januari 2021

Binnenlands Bestuur publiceerde op 27 januari 2021 een opinie van Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep), Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede) en Radboud Engbersen (Movisie) over wat nodig is om mensen uit situaties van vernederende afhankelijkheid en financiële malaise te halen. Zorg+Welzijn interviewde op 14 januari Janny Bakker-Klein en Hans Alderliesten in een vaak bekeken Q&A over de lessen van de coronacrisis voor de sociale sector. Gemist? Hieronder lees je enkele voorbeelden van hoe Movisie in de afgelopen maand kennis in de media deelde.

Uit de duivelskring van armoede

'Interessant is dat actuele verkiezingsprogramma’s aandacht hebben voor deze perifere regio’s. Komt er een kentering? Verplaatst de aandacht voor onze succesvolle maar overbelaste stedelijke regio’s zich naar de perifere regio’s waar nog ruimte is, maar waar ook grote achterstanden zijn?', schrijven Engbersen, Brongers en Van Oosterhout in hun gezamenlijke opinie in Binnenlands Bestuur. ‘Vanaf het midden van de jaren tachtig zet de overheid de kaarten op de regionale winnaars, op de "pieken in de Delta". Verliezers mochten zich op hun eigen kracht gaan richten. Dit perspectief is na drie decennia sleets geraakt. Achterblijvende regio’s zien zichzelf geconfronteerd met opgaven die hun eigen kracht te boven gaan. De economische en sociale infrastructuur van perifere regio’s vraagt om nieuwe investeringen die ervoor zorg dragen dat een samenhangend aanbod van kapitaalvormen ingezet kan worden om mensen structureel uit armoedesituaties te trekken.' Aanleiding voor de opinie was het nieuwe Movisie-rapport 'Uit de duivelskring van armoede'. Hierover werd Johan Brongers van de Tintengroep ook geïnterviewd door Zorg + Welzijn.

Q&A: ‘Coronacrisis leert ons dat we professionals meer ruimte moeten geven’

Ga uit van de behoeften van mensen, speel welzijn niet uit tegen zorg en investeer in sterke buurten en wijken. Dat zijn volgens Janny Bakker-Klein en Hans Alderliesten van Movisie wellicht de belangrijkste lessen die de coronacrisis ons geleerd heeft. In een Q&A spreken zij met Zorg+Welzijn hoofdredacteur Sophie van Hogendorp over de invloed die deze crisis heeft en had op het sociaal domein en wat dat betekent voor de toekomst. Lezer Netty reageert: 'Wat ben ik blij met deze opmerkingen! Want dé les die nu geleerd moet worden is dat de sociaal werkers tot in de haarvaten van de samenleving hun werk doen: voor, door en met bewoners!'

Belangrijk dat bedrijven nu meer werk gaan maken van aanpak discriminatie

ANP Expert Support plaatste een quote van Movisie-expert Hanneke Felten naar aanleiding van het nieuws dat een op de drie vertrouwenspersonen racisme ziet op de werkvloer. Hanneke: 'Dat de meldingen over racisme zijn toegenomen is niet verbazingwekkend. Er is meer aandacht voor dit thema en mogelijk daardoor ook meer bewustwording onder de mensen die dit meemaken. Voor bedrijven is het nu meer dan ooit zaak om werk te maken van de aanpak van discriminatie en racisme. Veel grote bedrijven doen dat al maar wij hebben ook gesproken met MKB’ers die de aanpak van discriminatie zeer serieus hebben opgepakt in hun organisatie.' De quote werd onder meer overgenomen door Bij Ons.

De diversiteit van ouderen is veel groter als je kijkt naar hun behoeften

Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk

De koepel adviezenraden sociaal domein publiceerde hierover een blog van Sjef van der Klein (ContourdeTwern), Jenny Zwijnenburg (zelfstandig sociaal werker en onderzoeker) en Mariël van Pelt (Movisie). Een fragment: 'In de praktijk is de diversiteit van ouderen echter veel groter als je kijkt naar hun behoeften, mogelijkheden en wensen. Dé oudere bestaat niet. Diversiteit geldt ook voor de wijken en buurten waar zij wonen. De leefomgevingen van ouderen kunnen behoorlijk verschillen. Daarom is het zo belangrijk om in gesprek te gaan met oudere inwoners, vrijwilligers  en betrokken professionals zoals de sociaal werker, huisarts en wijkverpleegkundige. Om hun verhalen, kennis en ervaring over ouder worden in de wijk te horen en begrijpen. En dit te koppelen aan de gemeentelijke cijfers over buurten en wijken met betrekking tot woningen, veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid.'

Zo versterk je sociale cohesie in de wijk

Hoe kun je de sociale cohesie in een wijk versterken? En wat zijn daarbij de do’s en don’ts? Movisie trok voor de tweede keer het land in om de antwoorden op die vragen te achterhalen en bezocht zeven buurtinitiatieven die laten zien wat er mogelijk is. Movisie deelt zijn bevindingen in de publicatie 'Wij in de Wijk 2: werken aan sociale samenhang in buurten en wijken'. Zorg+Welzijn sprak erover met programmaleider Lou Repetur: 'Deze buurtinitiatieven bewijzen: sterke sociale cohesie zorgt voor een hogere kwaliteit van het dagelijks leven.'