Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Belangrijke rol voor opleidingen
artikel - 3 april 2013
Afbeelding bij Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Op 21 december 2012 beloofde de ministeries van VWS en V&J in een Kamerbrief dat zij samen met de opleidingen een plan van aanpak maken. Doel: geweld in afhankelijkheidsrelaties beter in de opleidingen te verankeren. Ina van Beek van MOVISIE legt uit waarom dit belangrijk is.

1. Hoezo zijn de opleidingen aan zet?
'De meeste professionals weten niet wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties. De handelingsverlegenheid is groot. Bovendien herkennen ze de signalen niet. Als je geweld in afhankelijkheidsrelaties wilt aanpakken, moet je dit in de opleidingen verankeren. Dat is het advies van de commissie Samson, de commissie Deetman, de commissie Rouvoet en de Taskforce Kindermishandeling.'

2. Om welke opleidingen gaat het?
'Heel veel initiële opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. De medische opleidingen, maar ook opleidingen in zorg en welzijn, onderwijs, pedagogiek, verpleging en verzorging.'

3. Willen ze wel?
'Ja hoor en ze doen het ook steeds beter. We hebben in 2008 een eerste onderzoek gedaan naar de aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen opleidingen. Vaak blijkt er wel aandacht voor kindermishandeling maar niet structureel en niet geïntegreerd met ander geweldsvormen. Het NJi heeft een vervolgmeting gedaan binnen de medische opleidingen. De eerste uitkomsten laten een verbetering zien. MOVISIE gaat dit jaar samen met NJi, TNO en M&O groep de vervolgmeting doen bij de andere opleidingen. Dat moet succesverhalen opleveren die wij gaan gebruiken om andere opleidingen over de streep te trekken. Het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker op hbo-niveau is al een voorbeeld van een belangrijke verbetering.'

4. Wat voor aanpak hebben jullie voor ogen?
'Zowel bottom-up als top-down. Kijk, geweld in afhankelijkheidsrelaties is een taaie problematiek waar niet één oplossing voor is. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid en komt met een plan van aanpak in samenwerking met de opleidingen. Dit jaar gaat ook de Wet verplichte meldcode in. Maar ook de opleidingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het curriculum aanpassen, in overleg met beroepsverenigingen en werkgevers. En natuurlijk hebben de docenten van deze opleidingen hun verantwoordelijkheid.'

We willen goed opgeleide professionals die weten wat ze moeten doen

5. Wat kunnen docenten doen?
'Ik vind het belangrijk dat docenten niet alleen lesgeven over geweld en sociale veiligheid, maar dat ze zich ook realiseren dat hun studenten hier zelf mee te maken kunnen hebben. Ze hebben een dubbele pet op en moeten zelf ook signaleren. Alle docenten kunnen in 2013 gebruik maken van kennisateliers die wij gaan inrichten. We hebben een website met kennisdossiers en werkvormen, er komen nieuwsbrieven en we organiseren in 2013 bijeenkomsten voor docenten.'

6. Hoe ziet het er over vijf jaar uit?
'Ik hoop dat alle opleidingen in zorg en welzijn over vijf jaar structureel aandacht besteden aan geweld in afhankelijkheidsrelaties en sociale veiligheid. Zo’n overstijgend kader vind ik belangrijk: het gaat over huiselijk geweld, over pesten, over loverboys en ga zo maar door. We moeten voorkomen dat er voor elk issue een meldpunt en protocol komt. Als je als opleiding de juiste competenties aanreikt, kunnen de studenten in hun werk allerlei vormen van geweld signaleren en aanpakken. Over vijf jaar hebben we goed opgeleide professionals die weten wat ze moeten doen. Dan is de handelingsverlegenheid weg.'