Acceptatie LHBTI onder migranten neemt langzaam toe

De Pride: voor veel LHBTI’s een dag om trots naar buiten te treden. Voor mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond is dat nog niet altijd zo vanzelfsprekend, maar de ontwikkelingen zijn positief.

Vorig jaar voer er voor het eerst een Turkse en Marokkaanse boot mee tijdens de Gay Pride; een zichtbaar voorbeeld van de toenemende acceptatie van LHBTI binnen de gemeenschappen. Ahmet Azdural, coördinator van het Consortium Zelfbeschikking, houdt zich al jaren bezig met het thema en ziet een mentaliteitsverandering binnen veel migrantengemeenschappen.

Ahmet Azdural

‘Een aantal jaar geleden was alleen al het uitspreken van het woord homo bij veel bestuursleden van migrantenorganisaties een taboe, nu noemen we alles bij naam. LHBT-acceptatie en –veiligheid is een heel normaal gespreksonderwerp geworden’, licht hij toe.

Mensenrechten en naastenliefde

Het Consortium Zelfbeschikking is samen met Movisie betrokken bij de Alliantie Verandering van Binnenuit, die sinds vorig jaar de gelijkheid, veiligheid en acceptatie van LHBTI’s probeert te vergroten. ‘We richten ons vooral op de groepen die op afstand van de samenleving staan, moeilijk te bereiken zijn en conservatief zijn in hun gedachtengoed’, zegt Azdural. In 700 bijeenkomsten in buurthuizen, gebedscentra en jongerencentra door het hele land, georganiseerd door de Alliantie, maken getrainde gespreksleiders het onderwerp LHBTI bespreekbaar.

Azdural: ‘We proberen daarbij aan te sluiten bij normen en waarden die in de gemeenschappen belangrijk zijn. Zo verlaag je de drempel om erover in gesprek te gaan. Bij vluchtelingen koppelen we LHBT-acceptatie bijvoorbeeld aan mensenrechten, in een moskee steken we in op naastenliefde. We zien dat een eerste bijeenkomst soms tien mensen trekt, emoties de vrije loop krijgen, er veel behoefte blijkt om met elkaar over dit thema te praten. Een volgende bijeenkomst is dan ineens meteen veel drukker.’ 

Er is absoluut een verandering gaande

Eigen kinderen

Insteek van de bijeenkomsten is volgens Azdural vooral: hoe kunnen we anders gaan kijken naar LHBTI, wat willen we onze kinderen hierover meegeven? ‘Ik zie dat mensen binnen verschillende gemeenschappen leren reflecteren, de acceptatie van LHBTI neemt toe. Dat blijkt ook uit cijfers: volgens het rapport Integratie in zicht van het Sociaal en Cultureel Planbureau was in 2011, 54 procent van de Turken het eens met de stelling: Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Vier jaar later was dat percentage al gestegen naar 66 procent.

Het is een lange weg, het is voor sommige groepen echt nog een taboe-onderwerp. Maar er is absoluut een verandering gaande’, aldus Azdural. ‘De komende tijd gaan we extra aandacht besteden aan acceptatie van LHBTI-gevoelens bij eigen kinderen. Dat ligt nog erg gevoelig binnen veel migranten- en vluchtelingengemeenschappen.’

De Alliantie heeft de komende vier jaar nog subsidie van de overheid om de bijeenkomsten voort te zetten.

Online module 'Coming In'

Krijg jij als professional of vrijwilliger in zorg of welzijn te maken met LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgender personen) met een biculturele achtergrond? Dan is het goed om te weten tegen welke specifieke problemen zij aan kunnen lopen en hoe je hen effectief kunt helpen of doorverwijzen. De online module ‘Coming In’ biedt daarvoor goede handvatten.

Dit artikel verscheen eerder op Zorg+Welzijn.