Adviesteam voor gemeenten bij mantelzorgvraagstukken

4 december 2020

Het nieuwe Adviesteam Mantelzorg, opgezet door VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS, biedt vanaf eind oktober 2020 advies aan gemeenten bij vragen over mantelzorg. Gemeenten richten zich op het bereiken en ondersteunen van deze doelgroep en kunnen het team vragen om mee te denken of vraagstukken helpen te versnellen.

De mantelzorgdeskundigen in het team adviseren kosteloos tot 25 uur over onder andere respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van welzijns- en vrijwilligersorganisaties.  

Update december 2020 - Ervaringen van gemeenten

Sinds de officiële lancering van het AdviesTeam Mantelzorg op 29 oktober zijn er 13 vragen binnen gekomen, vanuit zowel beleids- medewerkers en adviseurs voor gemeenten als welzijnsorganisaties zoals een stichting informele zorg en SamenDoen. Binnen het AdviesTeam ontvangen we verschillende vragen rondom mantelzorgondersteuning, waarbij de meeste vragen zich richten op het ontwikkelen van goed mantelzorgbeleid en de inzet van respijtzorg binnen de gemeente of regio. 

In het onderlinge contact met de geadviseerden is gebleken dat het eerste verkennende gesprek al als waardevol wordt ervaren, gezien men hier al de mogelijkheid krijgt om te sparren over het vraagstuk. Voor sommigen blijkt dit eerste gesprek ook al voldoende te zijn om weer verder aan de slag te kunnen en is er vooral behoefte aan meedenkkracht. Bij drie cases is of wordt op dit moment wel een concreet advies uitgeschreven, inclusief een terugkoppelingsmoment met één van de adviseurs vanuit het AdviesTeam.

Daarnaast krijgen we vaak terug dat men behoefte heeft aan uitwisselingsmomenten rondom het thema van hun vraagstuk en dat zij graag leren van succesvolle aanpakken binnen andere regio’s of gemeenten. Vanuit het AdviesTeam nemen wij dit mee en zullen wij kijken naar de mogelijkheid om online leersessies te faciliteren.

Advies op maat

Het team kan helpen om mantelzorgers te bereiken, vanuit verschillende domeinen op basis van actuele kennis

'Niet elke gemeente is hetzelfde; daarom is maatwerk belangrijk. Het team kan helpen om mantelzorgers te bereiken, vanuit verschillende domeinen op basis van actuele kennis', zegt Erika van der Heijden, lid van het adviesteam en voorzitter van de Leidse Vereniging van Mantelzorgers.

Ilse Zwart, expert informele zorg bij Movisie en lid van het adviesteam: 'We zien in het land veel mooie initiatieven. Wij reiken graag gericht kennis uit onderzoeken of praktijkvoorbeelden aan, passend bij de vraag die op dat moment speelt. Mijn ervaring is dat gemeenten hier vaak mee geholpen zijn.'

Onderdeel landelijke aanpak

Het team is opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS. Het ondersteuningsteam maakt deel uit van de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’, die ook in oktober gepresenteerd wordt. Daarin zetten gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en mantelzorgpartijen zich in om mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen. Zo’n 8,6 procent van de mantelzorgers, 387.000 mensen in totaal, voelt zich overbelast.

Advies aanvragen

Gemeenten kunnen voor een aanvraag het Adviesteam Mantelzorg telefonisch of via WhatsApp bereiken op 030- 659 22 20 of per mail via adviesteam@mantelzorg.nl.