Een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen

Op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) introduceert het kabinet nieuwe regels voor kredietregistratie. Wanneer je schulden hebt kom je terecht in het register van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Momenteel blijven je gegevens tot 5 jaar nadat je schuld is afbetaald in het register. Het nieuwe kabinet wil dit aanpassen naar 3 jaar. Marc Mulder, ervaringsdeskundige in de schuldhulpverlening bij Movisie, wil van registratie af. ‘Focus liever op begeleiding, ondersteuning en nazorg.’

Met een schone lei verder 

Het BKR, een initiatief van Nederlandse banken en financiële dienstverleners, beschikt over de financiële gegevens van meer dan 10 miljoen mensen in Nederland. De AP stelt in het AD dat  er te lang privacygevoelige gegevens bewaard worden. Volgens het AP zou het BKR-gegevens helemaal niet moeten bewaren na het beëindigen van een kredietovereenkomst, tenzij er een duidelijke en wettelijk vastgelegde reden voor is. De kredietregistratie is bedoeld voor het voorkomen van krediet terwijl er een schuld is. Doordat deze gegevens ook na het afbetalen van de schuld bewaard blijven kan dit invloed hebben op het leven van mensen. ‘Ik was me er niet bewust van, dat ik nog zo lang geregistreerd zou staan. Bij het aanvragen van een creditcard, drie jaar na afloop van de schuldsanering kwam ik er pas achter’, zegt Mulder. 

Overmacht

Volgens Mulder moet er op een andere manier gekeken worden naar de reden waarom mensen in de schulden komen. ‘Er zijn echt wel mensen die in de schulden komen door hun eigen handelen, maar er zijn ook mensen die door levensgebeurtenissen, echtscheidingen, het verlies van familie, toenemende energiekosten of in mijn geval door een faillissement, in de schulden komen. Dat heeft helemaal niks met hun gedrag te maken.’ Het doel van de registratie is het beschermen van burgers tegen nieuwe schulden. Volgens Mulder is deze aanpak een soort botte bijl. ‘Je doet veel nevenschade naast wat je wil bereiken. Voor veel mensen heeft een registratie helemaal geen invloed op het voorkomen van een probleem maar wel een grote invloed op hun leven’. De registratie kan er onder andere voor zorgen dat de aanvraag van een hypotheek, het kopen van een auto of zelfs een telefoon tegengehouden wordt. Ook is de manier waarop de registratie is ingericht volgens Mulder niet in orde. Het is zeer lastig om van een registratie af te komen, ‘betrokken partijen verwijzen naar elkaar en niemand lijkt zich hier verantwoordelijk voor te voelen.’

Focus op begeleiding 

Mulder stelt dat de kredietregistratie niet nodig als schuldhulpverlening zich meer richt op het verkleinen van het risico op nieuwe schulden voor mensen die klaar zijn met een schuldregeling. ‘Tot nu toe is schuldhulpverlening vooral bezig met het administratief regelen  van de schulden. Er is te weinig aandacht voor de begeleiding en ondersteuning van mensen in een schuldregeling. Voor nazorg bij schulden is al helemaal weinig aandacht. Er gaan steeds meer stemmen op om hier meer aandacht voor te hebben . Ze waren meer bezig met het regelen van de schulden dan van de begeleiding. Nazorg bij schulden kan al heel veel helpen en dan heb je zo’n inschrijving niet nodig.’

  Marc Mulder was 28-05-2024 te gast bij Spraakmakers KRO-NCRV. 

Luister hier het fragment