Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen?
artikel - 9 oktober 2015

De Week tegen de Eenzaamheid is voorbij, maar aandacht voor mensen in een sociaal isolement blijft belangrijk. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie alert zijn op eenzaamheid bij vrijwilligers?

Wat doet vrijwilligerswerk?

Het doen van vrijwilligerswerk maakt gelukkiger, zo weten we uit onderzoek. Het heeft een positief effect op het welbevinden van mensen. Je nuttig maken, iets betekenen voor een ander, mensen ontmoeten, doet ons goed. Van maatschappelijke stages weten we bovendien dat vrijwilligerswerk ons in contact brengt met andere realiteiten en dat dat verrijkend kan werken. Eind 2013 is er door TNS NIPO in samenwerking met Coalitie Erbij een onderzoek gedaan naar eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Wat blijkt? Bij eenzame vrijwilligers spelen sociale motieven een belangrijkere rol bij het doen van vrijwilligerswerk dan bij de niet eenzame vrijwilligers. Het opdoen van contacten en ergens bij horen zijn voor hen belangrijkere factoren om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Is iemand veel moe, heeft hij weinig zelfvertrouwen of niet zoveel sociale contacten? Wees alert op eenzaamheid.

De valkuilen

Positieve signalen dus, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Al was het maar omdat mensen die eenzaam zijn, hier niet mee te koop lopen. Op eenzaamheid rust een taboe. En zo kan het zijn dat de vrijwilliger die elke week bardienst draait reikhalzend uitkijkt naar die avond, omdat het zijn enige uitje is. Gaat het een keer niet door, dan is dat voor deze vrijwilliger dus geen onverwachte vrije avond, maar een groot gemis. Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt bovendien dat teleurstellingen harder aankomen bij eenzame mensen. Een negatieve ervaring of vrijwilligerswerk dat niet aan hun verwachtingen voldoet, maakt dat ze er sneller mee stoppen of  het moeilijker vinden om weer als vrijwilliger te beginnen.

Herken eenzaamheid

Kijk eens goed naar de vrijwilligers die er zijn. Zijn daar mensen bij die eenzaam zijn? Daarbij kun je letten op een aantal signalen:

  • Lichamelijke signalen: dat iemand steeds moe is of weinig eet
  • Psychische signalen: negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, verdriet, onrust
  • Sociale signalen: weinig sociale contacten, weinig bezoek van familie en vrienden (of wel eens bezoek maar weinig voldoening uitkrijgen)
  • Gedragsmatige signalen; verlegenheid, erg op zichzelf of juist erg aandacht opeisen.

Een enkel signaal hoeft overigens niet te betekenen dat iemand zich eenzaam voelt.  Vaak gaat het om meerdere signalen over een langere periode. Ook duiden deze signalen niet altijd alleen op eenzaamheid. Ze kunnen ook een aanwijzing zijn voor andere problemen, zoals een depressie of beginnende dementie. Een belangrijk verschil met mensen die depressief zijn, is dat zij niet meer van dingen kunnen genieten. Mensen die zich eenzaam voelen, kunnen dat nog wel.

Misschien heeft een vrijwilliger meer ondersteuning nodig of kan een maatje tijdens het werk helpen

Gastvrij

Hoe maak je als vrijwilligersorganisatie voor deze mensen het verschil? Als je denkt dat iemand eenzaam is, ga dan het gesprek aan. Hoe zit hij of zij in zijn vel? En hoe ervaart hij het vrijwilligerswerk? Onderzoek van TNS NIPO laat zien dat eenzame mensen het vaker dan anderen belangrijk vinden dat vrijwilligerswerk echt bij ze past en voldoening geeft. Ook vinden ze het belangrijk dat de werksfeer hun bevalt. Misschien heeft iemand meer ondersteuning nodig. Of kan een maatje tijdens het werk helpen. Houd er rekening mee dat mensen niet graag over hun eenzaamheid praten en neem zeker niet als uitgangspunt dat je als organisatie of collega-vrijwilliger de problematiek kunt oplossen. Wat je wel kunt doen? Zorg ervoor dat je toegankelijk, laagdrempelig en gastvrij bent, zodat diegene zich in ieder geval welkom voelt en als er wellicht na een tijd wel meer ondersteuning nodig is, hij of zij dat makkelijker kan aangeven.

Intake

Kijk daarnaast naar het beleid van je organisatie. Wat doen jullie bijvoorbeeld bij de aanname van nieuwe vrijwilligers. Is er een intake waarin je ook vraagt naar iemand thuissituatie en motivatie? Zorg je dan al voor een welkom gevoel en kun je aansluiten bij iemands verwachtingen? Ga goed na of het vrijwilligerswerk dat je ze kunt bieden ook echt bij ze past. En houd bij de werving van vrijwilligers al rekening met mensen die eenzaam zijn. Leg bijvoorbeeld de nadruk op de sociale contacten of de gezelligheid die het vrijwilligerswerk biedt.

Als vrijwilligersorganisatie kun je het verschil maken

Eenzaamheid is niet iets wat gemakkelijk te bestrijden is. Als vrijwilligersorganisatie kun je voor deze mensen het verschil maken. Door alert te zijn op eenzaamheid en vooral ook door  gastvrij en laagdrempelig te zijn.

Lees ook: Eenzame vrijwilligers? 7 tips om het gesprek aan te gaan.

Foto: Sanne Donders