Almere: samenwerken vanuit inspiratie

Leven is het meervoud van lef

20 mei 2014

Hoe laat je kwetsbare mensen écht meedoen in de wijk? Movisie vond in Almere en Deventer inspirerende praktijkvoorbeelden en beschrijft ze in twee artikelen.

 In Almere inspireren professionals kwetsbare mensen en organisaties om op een nieuwe manier samen te werken. Hilleke Linthorst, kwartiermaakster bij Kwintes, vertelt over hun aanpak, een verbinding tussen educatie, maatschappelijke opvang en begeleiding ggz, welzijn en zorg. Hoe ziet die nieuw aanpak er uit?

Verbinden

'Mensen hebben vragen én aanbod. De één biedt wat de ander vraagt en omgekeerd. De kunst is om dat te verbinden', zegt Hilleke Linthorst van Kwintes; een organisatie die mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Zij spreekt met cliënten van Kwintes, maar ook met allerlei andere partijen in Almere. Zij verbindt vragen en antwoorden van verschillende partijen aan elkaar, waardoor arrangementen als ‘De Modeshow’ ontstaan, waar alle partijen beter van worden.

Dat werkt in de praktijk als volgt:

  • Een cliënt zei ook graag leuke kleren te willen hebben. Hilleke nam deze vraag in haar achterhoofd mee naar het sociaal café waar allerlei professionals elkaar treffen en waar uitwisseling plaatsvindt.
  • De krant had een tekort aan onbetaalde schrijvers en fotografen.
  • In het bejaardencentrum was een groep onbemiddelde ouderen, die wat extra’s konden gebruiken.
  • Het voedselloket was te onbekend: kleren en pakketten bleven liggen.
  • Voor ‘Dress for succes’ mogen mensen gratis kleren uitzoeken voor een sollicitatie.
  • Een school wilde een groot gebeuren voor hun studentencatering en visagie.
  • Er is een locatie, waar weinig inloop was.

Linthorst verbindt en bedenkt dan ter plaatse ‘De Modeshow’. Alle partijen worden betrokken en iedereen levert een bijdrage, inclusief de cliënten van Kwintes. Inmiddels wordt De Modeshow alweer een paar jaar regelmatig gehouden in de activiteitencentra van Kwintes en daarbuiten. Andere succesvolle arrangementen die zo ontstonden zijn onder meer ‘Mijn tuintje eerst’, ‘Wie schrijft, die blijft’ en ‘Sport&Dance4All, de warme lunches op Jan Steen.

Resultaten

'De mensen zelf, de meest kwetsbare groep, zijn verbaasd hoe hun leven er door verandert. Ze hebben meer plezier, eten gezonder en staan door de verbindingen sterker in het leven. Ze voelen zich serieus genomen en gerespecteerd. Het roept ook ongeloof op. Niet iedereen begrijpt meteen dat met zo weinig middelen zoveel bereikt kan worden. Het is de bedoeling om mensen in beweging te brengen en te inspireren om anders te denken, anders te doen, om vanzelfsprekendheden te doorbreken. Voor deze manier van werken zijn pr en zichtbaarheid erg belangrijk. Sociale media spelen dus een rol in dit proces.'

Financiële verantwoording

'Het spannende aan deze projecten is dat zij nauwelijks extra geld kosten, behalve dan de toch al lopende salariskosten van de betrokkenen. Iedereen doet mee vanuit de eigen organisatie. Er is dus nauwelijks sprake van financiële verantwoording. Soms vraagt Linthorst aan de gemeente en andere maatschappelijke partijen voor bepaalde projecten een bijdrage. Voor nieuwe initiatieven is het belangrijk dat het eigenaarschap geregeld is en bekend is wie er mee verder gaan. Bedenkers en ontwikkelaars hebben ruimte nodig om nieuwe initiatieven te kunnen blijven ontwikkelen', aldus Linthorst.

Nog een voorbeeld: de busreis naar Kerkrade

Kwetsbare mensen zoals de cliënten van Kwintes doen graag mee in de maatschappij. Vrijwilligerswerk kan daarbij een geschikte vorm zijn. Almere wil een stimulans geven aan het vrijwilligersbeleid om dit zo goed als mogelijk te faciliteren. Het is belangrijk dat aanbieders van vrijwilligerswerk mensen die vrijwillig actief willen worden ondersteunen en daarvoor samenwerken. De centrale vraag is: wat hebben alle partijen te bieden en welke vragen hebben ze over vrijwilligersbeleid? Zou zoiets als een vrijwilligersacademie iets zijn? Hilleke Linthorst bedenkt én organiseert dan met hulp van een oud-wethouder een busreis naar de gemeente Kerkrade, waarbij de meeste betrokken partijen (26) meegaan. “In Kerkrade hebben ze goed en inspirerend vrijwilligersbeleid, opgetuigd door Patrick Ypelaar, de beleidsmedewerker, en (inmiddels elders burgemeester) Ralf Krewinkel, de oud-wethouder. Tijdens de busreis werd gezamenlijk aan een visiedocument gewerkt door die organisaties, de gemeente en fondsen. Kerkrade is ver weg. Veel tijd dus om samen te werken en geen kans om te ontsnappen. De busreis leverde veel meer op dan verwacht. Het concept wordt door de gemeente Almere als goed voorbeeld gezien voor beleidsvergaderingen.

Parels

Wat is de relatie tot OGGZ en gespecialiseerde zorg, tot algemeen welzijn? Linthorst: 'Het achterliggende idee is, dat ieders talent moet kunnen worden benut. Van al die parels moet een goed functionerend geheel worden gemaakt. Daarvoor zijn draad, schakels en soms extra weefsel nodig. Soms moet er een OGGZ draad om heen. Kwintes biedt onder andere gespecialiseerde opvang voor de OGGZ doelgroep en zelfsturende opvang voor en door zwerfjongeren. Deze jongeren organiseren samen, met en voor elkaar, ondersteunende trajecten op het gebied van wonen, werken en welzijn. Zij onderhouden ook hun netwerk. Zij worden daarvoor ondersteund door een team van professionals vanuit Kwintes. Mijn rol als kwartiermaakster is dat ik als creatieve denker zo nodig wordt betrokken bij nieuwe trajecten voor zwerfjongeren. Ik draag er dan aan bij dat de juiste mensen aan tafel komen te zitten en denk vervolgens mee. Ik leg de rode loper uit. Ik fiets veel rond, en stap af als ik de zwerfjongeren tegenkom. Ik betrek ze bij mijn projecten als S&D4A, zodat ze positieve en leuke ervaringen op kunnen doen die hen weer op het goede spoor brengen. Ik sluit daarvoor aan bij hun talenten en wensen en zet ze aan het denken over hun leven. Ik bof dat ik behandelaar, creatieve therapeut, ben. Als er spanningen waren bij mijn arrangementen werd ik gevraagd te bemiddelen. Als het is opgelost, dan stap ik weer op de fiets'.

Dit is een verkorte versie van een artikel van Annie Oude Avenhuis en Anouk Poll over samenwerking in Almere dat u onderaan dit artikel kunt downloaden. Lees ook hun artikel Deventer: onbeperkt actief.