Alternatieve participatie inwoners flink in de lift

Rapport 'Anders betrokken'

Alternatieve inwoner- en cliëntenparticipatie zit flink in de lift. Een groeiend aantal gemeenten is of wil ermee aan de slag. Dat concludeert Movisie in ‘Anders betrokken’, een rapport op basis van een enquête onder Nederlandse gemeenten.

Eind juni stuurde Movisie een enquête naar 210 gemeenten. 65 vulden hem volledig in en daarvan hebben er 53 ervaring met alternatieve vormen van inwonerparticipatie. Movisie vroeg gemeenten naar de verwachte meerwaarde van de betrokkenheid en medezeggenschap van inwoners en cliënten.

‘Dichter bij inwoners’

De gemeenten geven uiteenlopende antwoorden op deze vraag, maar de algemene lijn is dat ze dichter bij de inwoners willen staan. Ze willen ‘beleid beter laten aansluiten’ en ‘beter inzicht krijgen in de uitwerking van beleid in de praktijk’. Voor een deel van de gemeenten is de meerwaarde dat ze de verantwoordelijkheden anders kunnen beleggen: ‘Het zorgt voor meer eigen of medeverantwoordelijkheid bij inwoners.’

Zoeken

Ook blijkt dat veel gemeenten (met name met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 100.000) nog zoeken naar hoe ze alternatieve inwoner- en cliëntenparticipatie vorm kunnen geven. Zo worstelen ze met de vraag hoe alternatieve vormen zich verhouden tot de vaak al lang bestaande formele advies- en cliëntenraden. Gemeenten willen de bestaande goede relaties niet onder druk zetten en samen met de raden optrekken. Mede daarom vraagt het vinden van alternatieve vormen tijd.

Download  'Anders betrokken, de inzet van andere vormen van cliëntenparticipatie in gemeenten’