Alweer een nieuw loverboy voorlichtingspakket

Column van Lou Repetur uit SpeZiaal maart 2012
artikel - 28 mei 2012
Afbeelding bij Alweer een nieuw loverboy voorlichtingspakket

Er is weer een nieuw pakket over loverboys op de markt. Zien jullie door de bomen het bos nog wel? Het zijn er ondertussen zoveel; met en zonder theater, met en zonder film, met en zonder ervaringsdeskundige… Toch wil ik stil staan bij het Merel van Groningen-project.

Er is weer een nieuw pakket over loverboys op de markt. Zien jullie door de bomen het bos nog wel? Het zijn er ondertussen zoveel; met en zonder theater, met en zonder film, met en zonder ervaringsdeskundige… Toch wil ik stil staan bij het Merel van Groningen-project.

Het verhaal van Merel van Groningen is namelijk geen doorsnee verhaal. Zij vertelt in haar autobiografisch boek ‘En plotseling ben je van hem’ hoe zij in de val van een loverboy is terecht gekomen. Dit boek vormt de leidraad voor een nieuw voorlichtingspakket voor scholen en jeugdzorg: het Merel van Groningen-project. En dat is precies wat raakt in dit project. Het gaat hier niet zomaar om een nieuw voorlichtingspakket. De extra rijkdom zit hem in de ervaring en het weerbaarheidproces dat Merel van Groningen heeft meegemaakt. Van traumatische ervaring naar ervaringsdeskundigheid tot het maken van een professioneel voorlichtingspakket is een lange weg die maar weinig mensen lukt.

Interactief

Naast deze rijkdom, want zo zie ik dat bij Merel, zoekt dit pakket de verbreding op van seksueel grensoverschrijdend gedrag, online gedrag en groepsdruk. Jongeren worden op een interactieve wijze meegenomen om te ontdekken wat hun sterke en minder sterke kanten zijn in de hedendaagse verleidingen. Hoe goed kun jij groepsdruk weerstaan? Wat weet jij van de risico’s op internet en social media? Hoe herken je signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een ander? En even belangrijk, wat doe je als je die herkent?

Rol van omstanders

De rol van omstanders, als het gaat om lastige taboe-onderwerpen als seksueel grensoverschrijdend gedrag, wordt veelal overgeslagen in voorlichtingsmateriaal. Verkeringsgeweld, seksueel misbruik, loverboys zijn thema’s waar te snel van gedacht wordt ‘daar kan ik niets mee en dat moeten professionals maar oppakken’. Zelf heb ik te vaak gezien hoe belangrijk de rol van omstanders kan zijn, juist bij de groep kwetsbare kinderen die weinig sociale ondersteuning en/of controle krijgt van thuis. Bijvoorbeeld de docent die een scholier op haar gsm blijft bellen bij spijbelen, kan het grote verschil maken. Loverboys zijn immers uit op een zo klein mogelijke pakkans. Een meisje dat constant gebeld wordt door school vergroot zijn pakkans, en is dus een minder aantrekkelijke prooi.

Meerjarig onderzoek

Terug naar het Merel van Groningen-project. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 tot 16 jaar binnen alle vormen van onderwijs, maar ook binnen jeugdzorginstellingen. Meerdere professionals hebben hieraan meegewerkt. Zo ook Maurice van Westrienen, internet rechercheur bij politie Rotterdam Rijnmond en expert op het gebied van online opsporing. Hij heeft net een meerjarig onderzoek afgerond naar het online opsporen van loverboys. De conclusies van dat onderzoek zijn verbazend. Hoewel de loverboys bijna niet online op te sporen zijn, is duidelijk geworden hoe relatief makkelijk mannen die uit zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag, online te traceren zijn. Deze kennis, de ervaringsdeskundigheid van Merel van Groningen en de kennis van Edu’Actief komen in dit project samen.

Registratie

Zo blijft de loverboyproblematiek de gemoederen bezig houden. Ik zelf ben nu bezig met, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de jeugdzorg een stimulans te geven om (vermoedelijke) loverboy slachtoffers te gaan registreren. Dat gebeurt nog te weinig, terwijl de verontwaardiging over deze heftige problematiek in de samenleving onveranderd groot is. Toch blijven de registratie cijfers van de politie achter bij de vermoedelijke slachtoffers van loverboys in de jeugdzorg. Niet iedereen doet namelijk aangifte. Hoeveel van deze vermoedelijke slachtoffers van jeugdzorg uiteindelijk daadwerkelijk te maken hebben gehad met een loverboy, valt niet te zeggen. De definities verschillen nogal per instelling en soms wordt relationeel geweld ook al gezien als vermoedelijke loverboy problematiek.

Win-win situatie

Door de jeugdzorg sector deskundigheidsbevordering te geven, in ruil voor cijfers van (vermoedelijke) loverboy slachtoffers, willen wij komen tot een win-win situatie. Wij krijgen de registratiecijfers om aan Comensha te leveren, de officiële instelling die cijfers van mensenhandel registreert, en zij krijgen meer kennis. Op 10 oktober is het Merel van Groningen-project gepresenteerd. Wordt vervolgd.

Lou Repetur is projectleider en adviseur bij MOVISIE. Deze column verscheen ook in het vakblad SpeZiaal, nr. 3, 2012.