Antidiscriminatie-interventies vinden voor je organisatie

De database antidiscriminatie-interventies van Kennisplatform Inclusief Samenleven biedt hulp

Trainingen, lespakketten, campagnes… Hoe maak je een keuze uit alle interventies tegen discriminatie die je kunt inzetten binnen je organisatie? In de database antidiscriminatie-interventies van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) staan meer dan veertig interventies die je gericht kunt filteren.

De database bestaat uit interventies die specifiek gericht zijn op onder andere scholen, bedrijven of sportclubs. Deze interventies zijn allemaal in de kern in lijn met wat we weten uit de wetenschap wat werkt om discriminatie effectief aan te pakken. Hierdoor wordt het makkelijker om een keuze te maken uit het grote aanbod van interventies.

Ga naar de database antidiscriminatie-interventies

Wat werkt tegen discriminatie?

Al jaren doen wetenschappers uitvoerig onderzoek naar hoe discriminatie, vooroordelen en stereotypen verminderd kunnen worden. In het bijzonder vanuit de (sociale) psychologie en sociologie. Er is onderzoek gedaan door middel van experimenten, evaluaties van interventies in de praktijk en longitudinaal onderzoek, waarin de ontwikkeling (bijvoorbeeld in vooroordelen) van dezelfde groep mensen meerdere jaren wordt gevolgd. Eerder bracht Movisie (onder meer vanuit KIS) deze kennis in kaart in het dossier Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Maar steeds vaker kwam de vraag terug vanuit gemeenten, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties welke antidiscriminatie-interventie ze het beste kunnen inzetten. Interventies om discriminatie in het personeelsbeleid te voorkomen, maar ook om discriminatie richting bijvoorbeeld burgers, klanten, cliënten en patiënten te voorkomen. Om die reden heeft KIS een database opgezet. Alle interventies die in de database staan, komen in de kern overeen met wat uit de wetenschap effectief blijkt te zijn in de aanpak van discriminatie.

Doel van de database

Allereerst is het doel om een overzicht te creëren van theoretisch onderbouwde Nederlandse antidiscriminatie-interventies die ingezet kunnen worden in verschillende maatschappelijke domeinen. Door deze onderbouwing is het aannemelijk dat de interventies effectief zijn in de praktijk. Met deze database willen we voorkomen dat er interventies ingezet worden die geen of een negatief effect hebben op de aanpak van discriminatie.

Ten tweede is het doel om de eigenaren van antidiscriminaties-interventies te ondersteunen met het onderbouwen en (door)ontwikkelen van hun interventie. De eigenaren die hun interventies indienen om opgenomen te worden in de database doorlopen een uitgebreid traject. In dit traject wordt de interventie wetenschappelijk onderbouwd en vaak ook door de ontwikkelaars verbeterd.

Wist je dat...
de gemeente Amsterdam ook heeft geïnvesteerd in de KIS-database met antidiscriminatie-interventies? Met behulp van deze database geven ze op hun eigen website een overzicht van bruikbare interventies voor maatschappelijke organisaties in Amsterdam. Vanuit deze wens hebben zij een impuls gegeven aan de data-base. In de database bevinden zich daarom nu prachtige interventies die ook buiten Amsterdam in te zetten zijn.

Traject voor interventie-eigenaren

Het traject van KIS bestaat al enkele jaren uit dezelfde stappen:

  1. Via een online oproep worden interventie-eigenaren gestimuleerd om mee te doen aan het traject zodat hun interventie opgenomen kan worden in de database. Meestal is dit eenmaal per jaar in het voorjaar. Verschillende interventie-eigenaren worden ook actief benaderd. 
  2. Geïnteresseerde interventie-eigenaren volgen een workshop over wat in de aanpak van discriminatie werkt en hoe ze hun interventie kunnen onderbouwen aan de hand van een verandertheorie.
  3. Daarna vullen de interventie-eigenaren twee formulieren in: een formulier met een beschrijving van hun interventie en een formulier met een schema waarin zij de verandertheorie kunnen opzetten. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van het Wat werkt-dossier en de checklist.
  4. Daarna worden deze formuleren beoordeeld door KIS. In verschillende rondes wordt er feedback gegeven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Wat werkt-dossier en van algemenere theorieën over gedragsverandering. De KIS-onderzoekers kijken naar de belangrijkste elementen van de interventie. Ze beoordelen of het op basis van wetenschappelijke kennis plausibel is dat de hoofdactiviteiten en ingezette werkzame mechanismen leiden tot het bereiken van de doelen. Als de formulieren worden goedgekeurd, komt de interventie in de database. 
     

Verschil met interventiedatabanken

De database antidiscriminatie-interventies van KIS is geen databank zoals de databank Effectieve sociale interventies, de databank Effectieve jeugdinterventies of de databank Langdurige Zorg. Het verschil is dat de eisen voor de database anders zijn. Veel antidiscriminatie-interventies worden namelijk door zzp’ers, belangenorganisaties of vrijwilligers ontwikkeld. Zij hebben niet altijd de benodigde tijd om bij een van deze databanken hun interventie in te dienen. Ook is de database met antidiscriminatie-interventies van KIS niet gericht op het overdraagbaar maken van interventies. Veel eigenaren en ontwikkelaars van antidiscriminatie-interventies willen namelijk juist zelf hun interventies uitvoeren. Tot slot zit er een verschil in de eisen. Voor erkenning in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie is het nodig dat je je aanpak al hebt beschreven in een handboek en dat je onderzoek hebt gedaan naar de ervaringen van deelnemers en uitvoerders.

De database van KIS en deze andere databanken verschillen dus van elkaar. In de toekomst is echter wel het doel om verbinding te leggen met de databanken via het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Naast Movisie doen hier ook het NJi, Vilans, Trimbos-instituut, RIVM Centrum Gezond Leven en het Kenniscentrum Sport aan mee. De eigenaren van de interventies die in de database van KIS staan, kunnen uiteraard overwegen om de interventie in te dienen bij de databank Effectieve sociale interventies en andersom.

Bekijk de database antidiscriminatie-interventies