Appke: Twijfel niet, app gewoon!

30 oktober 2017

Als je als jongere vragen over bijvoorbeeld drankgebruik of seksualiteit hebt, bespreek je dat soms liever niet met je ouders. Maar antwoorden zoeken via internet brengt risico’s met zich mee: gevonden informatie is niet altijd correct en betrouwbaar. Daarom riep Sociom Appke in het leven.

Het karakter Appke spreekt de taal van jongeren en is als contactpersoon erg toegankelijk om je vragen naar te appen. Nog meer voordelen: 24/7 bereikbaar, veilig en helemaal afgestemd op de jeugd.

Sociale Technologie Safari
Tijdens de safari op 23 november bezochten we organisaties en plekken die innovatief bezig zijn met het toepassen van sociale technologie in het sociaal domein. Er werden ervaringen uitgewisseld en de deelnemers werden bewust gemaakt van alle mogelijkheden die sociale technologie biedt.

Via Appke krijgen jongeren een passend antwoord op hun vraag van een deskundige jeugdprofessional. Vragen die direct beantwoord kunnen worden, worden meteen afgehandeld. Is de vraag wat lastiger? Dan bespreekt de professional samen met de jongere wat de beste aanpak en oplossing is. Als het nodig blijkt om fysiek in gesprek te gaan, dan blijft de jongere bij de betreffende professional in ‘behandeling’. Zo houd je als jongere contact met dezelfde persoon. De professionals achter Appke denken met de jongere mee en bekijken samen met de jongere wat hij of zij nodig heeft. Is er specifieke hulp nodig of wil de jongere meer gesprekken? In dat geval wordt aan de jongere gevraagd om zijn of haar ouders te informeren. In overleg met de jongere worden ouders bij de oplossing betrokken. De professional blijft de jongere ondersteunen tot hij of zij aangeeft dat het niet meer nodig is.

Tussen 21 april 2016 en 2 oktober 2016 zijn er 3068 berichten door jongeren naar Appke gestuurd. Er worden gemiddeld 64 berichten per jongere uitgewisseld

Meer dan appen

Be Quick, Be There and Be Useful is als uitgangspunt gebruikt bij de ontwikkeling van Appke: deze werkwijze sluit aan bij de behoeften van jongeren. Maar Appke is meer dan een laagdrempelig en snel communicatiemiddel. Het brengt ook dagelijkse problemen aan de orde door bijvoorbeeld posters te verspreiden op middelbare scholen. Deze posters hebben een eigen taal: niet belerend maar met een pakkende tekst en waar het kan met een vleugje humor. De vragen op de posters bieden inzicht in de leefwereld, het soort hulpvragen en de houding van de jeugd. Want door het preventief aanpakken van vragen, kun je voorkomen dat het een probleem wordt. Daarnaast biedt zicht hebben op de vragen die er leven onder jongeren, mogelijkheden tot bijsturing van hulpverlening en preventie. Maatwerk alom!