‘De arbeidsmarkt heeft een afstand tot sommige mensen gecreëerd’

‘Wij brengen werkgevers weer dichter bij deze mensen’, aldus Bartel Geleijnse, oprichter en directeur van The Colour Kitchen. In de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt ontstaan er ook werkwijzen vanuit de overheid. Wim Mol is een van de coördinatoren van het werkcentrum regio Amersfoort – een initiatief waarin de veel gehoorde termen als 'ontschotting' en 'domeinoverstijgend werken' in de praktijk vorm krijgen. Gerleijnse en Mol waren te gast tijdens de transitiearena Waardevol werk op 15 mei 2024.

De domeinen van participatie, Wmo en zorg zijn steeds meer aan het versmelten. Dagbesteding, beschut werk, vrijwilligerswerk, sociale coöperaties en betaald werk zijn allemaal vormen van waardevol werk. Een decennium lang geven wij tijdens de transitiearena's Waardevol werken podium aan initiatieven die op hun eigen manier werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving waarin iedereen participeert naar vermogen. Er is een netwerk gecreëerd van geïnteresseerden die vanuit het bedrijfsleven, de ambtenarij, bestuur, ervaringsdeskundigheid, wetenschap, re-integratie of zorg onderling verbindingen maken. Goede voorbeelden worden op deze manier door het hele land verspreid en verbeterd.

Logo transitiearena

 

 

 

 

Op 18 september 2024 wordt ter ere van het 10-jarig jubileum de bijeenkomst ‘Beweging van Waardevol werken: 10 jaar transitiearena’ georganiseerd. Een dagvullend programma waar organisaties geleerde lessen van de afgelopen 10 jaar delen en nieuwe organisaties hun werkwijze toelichten. Aanbieders van waardevol werk, mensen met ervaringskennis, beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en onderzoekers ontmoeten en inspireren elkaar. Ben jij van de partij?

 Meld je nu aan

Gericht op de werkgevers

‘De arbeidsmarkt heeft een afstand tot sommige mensen gecreëerd. We brengen werkgevers weer dichter bij deze mensen’, aldus Bartel Geleijnse, oprichter en directeur van The Colour Kitchen. The Colour Kitchen creëert werkleerplekken én doorstroombanen bij aangesloten werkgevers voor mensen die in de horeca en catering willen werken. ‘Veel werkgevers willen een inclusief bedrijf zijn, maar weten niet hoe ze hun werkprocessen moeten aanpassen of hoe ze de juiste begeleiding kunnen bieden. Daar helpen we als The Colour Kitchen bij. Het gaat om anders kijken, anders denken en anders doen’, vertelt Geleijnse. 'Nog te vaak ligt de focus op wat de deelnemers zelf moeten leren of ontdekken,’ aldus Geleijnse. 'The Colour Kitchen richt zich daarom in eerste instantie juist op de werkgevers.'

Zichtbaar 

Vervolgens gaat The Colour Kitchen in gesprek met UWV en gemeenten zodat de goede match tussen potentiële werknemer en werkgever gerealiseerd kan worden. Vanaf dag één werken mensen in opleiding in bedrijfsrestaurants of in de eigen vestiging van The Colour Kitchen. ‘Je leert in de praktijk hoe je met klanten om moet gaan en hoe je om kan gaan met de druk van het werken in een professionele keuken. We maken de mensen weer zichtbaar’, aldus Geleijnse. Zo oriënteren mensen in de keuken van het stadskantoor van de gemeente Utrecht zich op horeca en catering werk. Zodra ze meer inzicht hebben in hun kwaliteiten en interesses ontwikkelen ze zich op een leerwerkplek. Een volgende stap kan zijn in een uitgiftekeuken werken van een lunchrestaurant. Het is belangrijk dat elke stap voor de deelnemer betekent dat diegene weet waar die goed in is en waar die nog in kan verbeteren. Tegelijkertijd moet de begeleiding weten wat werken in bepaalde keukens inhoudt en hoe daar de juiste begeleiding aan de deelnemer te bieden, als dit nodig is.

Aanpassen 

Dit betekent ook dat medewerkers niet alles hoeven te kunnen. We kunnen het werk ook aanpassen aan iemands kwaliteiten. Iemand die goed contact kan maken met gasten, maar het opschrijven van de bestelling lastig vindt, koppelen we bijvoorbeeld aan een medeleerling die juist goed kan schrijven. Ze gaan samen naar een tafel om de bestelling op te nemen. 'Op deze manier komt ongekend talent tot bloei’, merkt Geleijnse op. 

Foto's: Marina Kemp

Meester-gezel-leerling

The Colour Kitchen ziet dat gewoon doen en proberen veel beter helpt dan praten over. Nog te vaak worden alleen sollicitaties gevoerd met mensen, terwijl mensen die lang niet hebben gewerkt eerst weer moeten ontdekken waar ze goed in zijn. Het meester-gezel-leerling principe wordt dan ook toegepast. Door mee te lopen in de bediening of keuken, te observeren, voor te doen en zelf te proberen, leren leerlingen de kneepjes van het vak van ervaren werknemers. 

Werkcentrum Regio Amersfoort 

In de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt ontstaan er ook werkwijzen vanuit de overheid. Zo krijgt elke arbeidsmarktregio de komende jaren een werkcentrum. In regio Amersfoort waren ze de eerste in het opzetten van zo’n werkcentrum waar iedereen voor werk en scholing terecht kan. Nabijheid, laagdrempeligheid en ontwikkeling staan binnen deze werkwijze centraal. Zo kent het werkcentrum een host, gids genoemd, die iedereen welkom heet. ‘Deze gids kent de sociale kaart, denkt met je mee en helpt je verder’, vertelt Wim Mol coördinator, van het Werkcentrum Amersfoort.

No wrong door 

Zo is iedereen welkom; of je nu werk zoekt of al lang aan het werk bent. Je hoeft van tevoren geen afspraak te maken en kunt doordeweeks binnenlopen. En hoewel het werkcentrum zich richt op vragen en behoeften van inwoners rondom werk en scholing wordt iemand met vragen rondom zijn uitkering of haar woning ook geholpen. Sinds kort is er dan ook één keer per week een UWV-medewerker aanwezig voor vragen over uitkeringen. Door de samenwerking tussen UWV en aangesloten gemeenten zijn er scholingsbudgetten beschikbaar voor alle inwoners. Hier zitten enkele voorwaarden aan verbonden zoals een maximum van 5.000 euro budget per jaar. 

Groen 

De verandering die Mol zelf heeft doorgemaakt is tekenend voor het proces van transitie. ‘Ik was blauw, ik ben nu groen. Ik heb mijn creativiteit meer ontdekt en gebruik mijn flexibiliteit zodat mensen zich op een voor hen passende manier kunnen ontwikkelen’.  

*De foto van de transitiearena deelnemers bovenaan het artikel is gemaakt door Michelle Pesch van Studio Miss Elle