De architectuur van alledaagse attentheid

Hoe kunnen we alledaagse attentheid in de samenleving vergroten? Kan de fysieke ruimtelijk inrichting van de buurt en de wijk daaraan bijdragen? Radboud Engbersen, expert sociale basis van Movisie schreef er samen met anderen een essay over.

Alledaagse attentheid, wat de naam is van een onderzoeksprogramma van het Ben Sajet Centrum, biedt een antwoord op de toenemende vraag naar zorgzaamheid in de wijk. Er zijn veel factoren en actoren die een rol spelen bij alledaagse attentheid, zoals de aanwezige zorgprofessionals, de programmering van activiteiten en ook de ‘compositie van de wijk’.

Vriendelijk groeten

Hoe kan de fysieke inrichting eraan bijdragen dat mensen elkaar in de openbare ruimte vriendelijk groeten, een beetje op elkaar letten, even de tijd nemen voor een gesprekje, een ommetje maken en bijvoorbeeld even helpen bij het tillen van de boodschappentas?

Die vraag beantwoorden Radboud Engbersen (Movisie) Monique Kremer (bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, Universiteit van Amsterdam) en Jante Schmidt (onderzoeker Ben Sajet Centrum) in het essay De architectuur van alledaagse attentheid, Ruimte maken voor een praatje.

Wisselwerking

Centraal in hun analyse staat Osdorperhof, een Amsterdams wooncomplex dat senioren, mensen met een verstandelijke en mensen met een psychische beperking huisvest. De schrijvers kijken naar het gebouw en de wisselwerking met zijn materiële en sociale omgeving. Een belangrijke vraag is in welke mate de Osdorperhof als gebouw openstaat voor zijn omgeving en in hoeverre de omgeving van de Osdorperhof voldoende uitnodigend is voor de complexbewoners om naar buiten te gaan.

Ook staan de auteurs in het essay stil bij in hoeverre de Osdorperhof de interactie tussen de verschillende bewonersgroepen in het gebouw mogelijk maakt. Moedigt het huidige gebouw het langs elkaar leven aan of maakt het ook ontmoeten en samenleven mogelijk? En als deze sociale interacties tussen verschillende (buurt)bewonersgroepen binnen en buiten het gebouw te sporadisch of te afgedwongen plaatsvinden, hoe kunnen ze dan met gerichte fysiek-ruimtelijke ingrepen verbeterd worden?

Het essay De architectuur van alledaagse attentheid, Ruimte maken voor een praatje is gepubliceerd op de website van het Ben Sajet Centrum: Essay De Architectuur van Alledaagse Attentheid – Ben Sajet Centrum