Armoedekennis inzetten in de praktijk

Raadpleeg de leer- en verbetertoolbox Armoede

Zowel vanuit de literatuur als uit de praktijk is veel kennis beschikbaar over de aanpak van armoede. Maar hoe maak je deze kennis toepasbaar in je werk als sociaal professional of beleidsmedewerker? In een nieuwe leer- en verbetertoolbox vind je verschillende reflectie-oefeningen waarmee je je de bestaande kennis eigen kunt maken.

De toolbox is gekoppeld aan het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden. In dit Wat werkt bij-dossier van Movisie dat begin 2023 een update krijgt vind je allerlei informatie en inzichten over en voor de aanpak van armoede en schulden. De nieuwe toolbox richt zich specifiek op armoede.

Vijf leerbehoeften

De oefeningen in de leer- en verbetertoolbox zijn geschaard onder vijf verschillende leerbehoeften:

  1. Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk/werkgebied/gemeente.
  2. Ik wil meer kennis over wat werkt in de aanpak van armoede en wil mij laten inspireren door goede voorbeelden.
  3. Ik wil begrijpen hoe onze aanpak in de praktijk voor inwoners uitpakt en hoe zij dit ervaren.
  4. Ik wil de bestaande praktijk verbeteren.
  5. Ik wil uitgedaagd worden op een andere manier tegen armoede en armoedebeleid of -aanpak aan te kijken en ervaren hoe ik daarin sta.

Samen verkennen en doen

Je kunt zowel individueel aan de slag als met je collega’s. Kies je voor dat laatste, dan reflecteer je samen en leer je van elkaar. Zo maak je ruimte om gezamenlijk een stapje verder te komen in de aanpak van armoede. Dit vergroot uiteindelijk de impact die je met elkaar kunt bereiken op het zo effectief mogelijk voorkomen,
verminderen en verzachten van armoede.

Betrek vooral ook de inwoners om wie het gaat

Uitvoering, beleid en inwoners

Wil je écht de aanpak van armoede op een andere manier gaan uitvoeren, dan is het handig om dit samen te doen met andere betrokken partijen. Zoals beleidsmedewerkers, uitvoerings- en vrijwilligersorganisaties die met allerlei deelaspecten aan de slag zijn. Maar betrek vooral ook de inwoners om wie het gaat. Zij kunnen als geen ander aangeven wat behulpzaam is en was. Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Integreer leren in werkprocessen

Iedereen heeft het druk en wordt in beslag genomen door de hectiek van de dag. De caseload, acute situaties, de politiek, de wethouder en allerlei andere zaken vragen om aandacht. Professionals ervaren vaak nauwelijks tijd om even stil te staan en te reflecteren en te leren. Movisie adviseert daarom om reflectie op te nemen in het gewone werkproces. Iedereen heeft regelmatig een teamoverleg. De agenda is veelal gevuld door praktische onderwerpen. Besteed bijvoorbeeld het laatste half uur van het overleg aan werkinhoud en doe een reflectie-oefening.

Bekijk de leer- en verbetertoolbox op watwerktbij.nl. Hier vind je ook verbetertools op andere thema's.