Associate members aan de slag!

12 februari 2019

Op 13 februari 2019 was de eerste bijeenkomst van het netwerk van associate members. Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van bestuur van Movisie, vertelt waarom Movisie dit netwerk met veertig koplopers is gestart.

Waarom doet Movisie dit?

‘Met dit netwerk willen we de transformatie in het sociaal domein helpen versnellen. Movisie staat voor duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare situaties. Voor gemeenten is het vaak een zoektocht naar duurzame en passende oplossingen voor de meest kwetsbare situaties waarin mensen zich bevinden. Tegelijk is er bij veel medewerkers van gemeenten al een schat aan kennis en ervaring aanwezig. Ook zijn er tal van toppers in gemeenten die hebben bewezen dat ze lastige vraagstukken in het sociaal domein weten aan te pakken. Zij kunnen voor mensen in kwetsbare situaties het verschil maken. Maar deze expertise blijft vaak hangen in de eigen gemeente of in de lokale uitvoeringspraktijk. En soms vertrekken deze toppers uiteindelijk naar adviesbureaus, op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat is jammer en dit netwerk kan daarin van betekenis zijn. Daarnaast zien wij dit netwerk als een interactieve manier om samen kennis te maken, te delen en toe te passen.'

‘Ik ben trots dat we met deze toptalenten het sociaal domein kunnen versterken!’

Wat gaat Movisie doen?

‘Movisie verbindt met de associate members haar kennis met die uit beleid, praktijk en ervaring. Ik was hiervoor wethouder van Huizen en merk dat er bij Movisie veel meer kennis aanwezig is over wat werkt dan ik als wethouder wist. We willen meer impact genereren bij complexe vraagstukken. De opgedane kennis wordt door Movisie verzameld en weer verspreid. Daarnaast kunnen gemeenten ons benaderen wanneer ze ondersteuning willen bij sociale vraagstukken. Wij zorgen dan voor het best passende team vanuit Movisie of andere kennisinstituten, in combinatie met één of meer associate members. Samen staan we sterker om de hardnekkige sociale problemen van nu op te pakken.’

Wie zitten er in het netwerk?

‘Het zijn mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals. Talentvolle, ondernemende mensen die zich op vernieuwende wijze en met impact hebben onderscheiden in het sociaal domein. We hebben hen benaderd op basis van een voordracht en een motivatie over deze persoon. We vragen ook de hoogste leidinggevende, zoals de gemeentesecretaris, om instemming.’

Hoe gaan de koplopers samenwerken?

‘We organiseren vier tot zes bijeenkomsten per jaar waarin we met elkaar leren vanuit verschillende kennisbronnen: praktijk, wetenschap en ervaringskennis. We gaan elkaar inspireren en verrijken en kennis verspreiden naar andere gemeenten en partijen. We werken vanuit verschillende lerende praktijken zoals het Kwaliteitskompas, een ‘living lab’, actieonderzoek en doorbraak. De thema’s worden door de associate members gekozen op basis van hun ervaring, interesse, deskundigheid en aanwezige kennis in de programma’s van Movisie.’

Hoe was de startbijeenkomst?

‘De associate members hadden er enorm veel zin. Ze kwamen uit het hele land en zitten vol kennis, ervaring en bevlogenheid. Wat een enthousiasme en drive! We hebben kennisgemaakt en meteen gewerkt aan het ophalen van de expertises en vraagstukken waar we aan willen werken. Hiermee kunnen we de transformatie versnellen. Zo kunnen we met gemeenten meewerken aan het leveren van passend maatwerk voor mensen in kwetsbare situaties. Tegelijkertijd helpen we, door duurzame impact te realiseren, de kostenontwikkeling in het sociale domein beheersbaar te houden.’

Wat gaan jullie komende maanden doen?

Thumbnail

‘Op 20 maart 2019 presenteren we de associate members aan de Vereniging van Gemeentesecretarissen, één van onze partners. Daarnaast werken we samen met het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland, Divosa, het Nederlands Jeugd Instituut (NJi), het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, de Wethoudersvereniging en het A+O fonds Gemeenten. Voorlopig bouwen we nog verder aan het netwerk en voeren we gesprekken met een aantal strategische partners die, net als wij, kansen zien om de versnelling van de transformatie te realiseren met dit netwerk. Want het is nu tijd om door te pakken.’

Meer weten over dit netwerk of een kandidaat voordragen? Kijk op movisie.nl/associate-members.