Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

25 maart 2014

De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ is een voorlichtingsmethode om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen bij 12 t/m 16-jarige, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse en Turkse achtergrond. Peer educators hebben een sleutelrol.

Kenmerkend is de inzet van peer educators: bevlogen jonge mannen met dezelfde culturele achtergrond, maar wat ouder en hoger opgeleid dan de doelgroep. Deze peer educators vervullen een positief rolmodel voor de jongens. Be A Man! is ontwikkeld door Movisie, op basis van theorie en wetenschappelijke kennis, met de inbreng van acht peer educators, vertegenwoordigers van migranten- en jongerenwerkorganisaties en deskundigen op het gebied van sociale media. 'Be A Man!' is tot stand gekomen dankzij financiering van ZonMw en het ministerie van VWS en sluit aan bij de ‘evidence based’ richtlijnen voor peer-educatie (FHI, 2010).

Be a man!

Peer educators

Peer educators worden ingezet om de doelgroep te bereiken en om houding en gedrag te beïnvloeden. De peer educators stemmen de voorlichting zo goed mogelijk af op de doelgroep. Daarbij houden zij rekening met de culturele en al dan niet religieuze achtergrond van de jongens. De peer educators hebben dezelfde achtergrond en weten dus waarover zij praten. Door middel van rollenspellen, oefeningen en discussies laten zij jongens nadenken over ‘echte’ mannen en ‘echte’ vrouwen. Opvattingen over meisjes en vrouwen hebben invloed op hun verwachtingen en gedrag rondom liefde, seks en relaties.

Peer educator Deniz: 'Wij zijn als een soort oudere broers voor de jongens. Ze durven ons alles te vragen.'

Welk seksueel gedrag is oké?

De peer educators geven de jongens in de interactieve voorlichting zes vuistregels voor positief seksueel gedrag mee. Met behulp van deze vuistregels kunnen zij zelf inschatten of seksueel gedrag wel of niet oké is. Als aan alle vuistregels voldaan is, dan is het gedrag oké. De zes criteria zijn:

  1. Wederzijdse toestemming. Wil je het allebei? Zegt de ander ja of nee? Of zijn er twijfels?
  2. Vrijwilligheid: Is er druk of dwang?
  3. Gelijkwaardigheid: Heeft de ander veel meer te zeggen? Zijn de jongeren aan elkaar gewaagd?
  4. Past het bij de leeftijd of het ontwikkelingsniveau?
  5. Past het bij de context of omgeving? Vindt het bijvoorbeeld plaats op een juiste plek?
  6. Zelfrespect: Zorg je ervoor dat je jezelf of een ander geen schade berokkent?

De vuistregels zijn gebaseerd op de succesvolle pedagogische methode: Het Vlaggensysteem. (Frans & Frank, 2010 & 2013).

Film

Bij het programma hoort een film met vier situaties waarbij jongeren over elkaars grenzen dreigen te gaan: in een ontmoeting op straat, op het schoolplein, thuis op de bank en achter de webcam. Iedere uitgangssituatie kent zowel een ‘verkeerde’ afloop als een ‘betere’ afloop. Na vertoning van de ‘verkeerde’ versie wordt de jongens gevraagd om alternatieven te bedenken. Daarna zien zij de betere afloop. De trailer 'Be a man!' is te zien op het Movisie YouTube-kanaal.

Ook geschikt voor het jongerenwerk?

Be A Man! is zeker ook geschikt voor het jongerenwerk. Danny de Graaf, combinatiefunctionaris Jongerenwerk van Welzin in Amersfoort: ‘We hebben meegedaan aan de implementatiewerkplaatsen omdat jongeren in Amersfoort net als overal grensoverschrijdend gedrag vertonen. We zijn de enige welzijnsorganisatie in Amersfoort. Mijn ambitie is om een Amersfoorts pakket te maken waarin ik lespakket Jongens en Be A Man! combineer met wat we zelf al doen. Daarmee wil ik alle vmbo-scholen bereiken.’

Be a man! Handleiding voor organisaties

Geteste methode

Peer educators en verschillende organisaties zijn nauw betrokken bij het ontwikkelproces: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, St. Ihsan, Cultined, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, DOCK Amsterdam en WELZIN. ‘Be A Man!’ is zeven keer uitgevoerd in de praktijk. TNO Gezond Leven evalueerde de pilot en op basis van de bevindingen is de methode bijgesteld.