‘Bedenk dat het bij jou gebeurt, dan ga je anders denken’

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat vijf jaar. Dat de impact van de alliantie als een olievlek zich verspreidt binnen tot voor kort gesloten gemeenschappen laat de succesvolle Stichting Life&Style zien. Wekelijks organiseert Life&Style dialoogtafels over diverse, vaak moeilijk bespreekbare onderwerpen zoals gender gerelateerd geweld en seksuele diversiteit, gebaseerd op een methodiek die Stichting Kezban, partner in de alliantie, hen heeft geleerd. Paul van Yperen sprak met oprichtster Ouarda el Morabet en ‘krachtmoeder’ Malika.

Grote behoefte

Ouarda el Morabet heeft Life&Style in 2014 opgericht. Zelf moeder en buurtbewoonster met een Marokkaanse achtergrond, zag zij hoe veel migrantenvrouwen de deur bijna niet uitkwamen en nauwelijks aansluiting hadden bij de maatschappij. Ouarda: 'Ik ben verandering van binnenuit begonnen vanwege mijn eigen ervaringen. Ik wilde een groep sociaal geïsoleerde vrouwen wat bij brengen. Ik wilde dat die vrouwen konden participeren, dat ze gehoord worden, dat ze gezien worden.' Omdat Ouarda zelf had ervaren hoe belangrijk het is om actief te zijn - juist ook als dingen tegenzitten - begon zij activiteiten voor vrouwen uit de buurt te organiseren. Al gauw bleek dit in een grote behoefte te voorzien. 

Stichting Kezban leidde Ouarda op tot dialoogleider voorde Alliantie Verandering van Binnenuit, zodat zij in haar eigen achterban taboeonderwerpen zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksuele diversiteit – waaronder homoseksualiteit – of problemen binnen de families bespreekbaar kan maken. Kezban gebruikt de socratische gespreksmethode, een gemeenschappelijk ‘denkgesprek’ waarin mensen onderzoeken wat ze denken en waarom ze dat. Een vorm van zelfonderzoek, waarin deelnemers leren goed te luisteren en eerst te vragen naar feiten in plaats van beweringen. Het is geen discussie waarin mensen hun mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek waarin deelnemers met elkaar op zoek gaan naar ‘wat het geval is’ en woorden en ideeën scherpen aan die van anderen. Ouarda is sindsdien een van de ruim 70 dialoogleiders die vanuit Stichting Kezban zijn opgeleid en in het hele land aan de slag zijn.

Wat is Life & Style?

Stichting Life&Style is een van de grootste bewonersorganisaties in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Zij organiseren allerlei activiteiten voor buurtbewoners zoals ontmoetingsactiviteiten, dialoogtafels, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Life&Style werkt met een grote groep vrijwilligers waaronder de 'Krachtmoeders', zoals Malika, die drie keer per week de straat op gaan om met bewoners in gesprek te gaan over hoe zij hun buurt beleven. Via de dialoogtafels creëren zij een veilige omgeving waarin de deelnemers hun verhalen durven delen. Pas als zij deze uiten, realiseren zij zich vaak de impact die hun ervaringen op hun leven hebben gehad en kunnen zij er met steun van elkaar mee verder.

Voor meer informatie: bekijk hier de website van Stichting Life&Style

Door dat gesprek heb ik veel geleerd

Mede dankzij het winnen van een subsidie van Oost Begroot, waarbij bewoners op de ingediende plannen mochten stemmen, is Ouarda in 2021 begonnen met het trainen en inzetten van 'Krachtmoeders': moeders uit de buurt die drie keer per week de straat op gaan om met bewoners in gesprek te gaan. De 'dames in de gele hesjes' zijn inmiddels een begrip in Amsterdam Oost. Malika is een van hen. Hoe kijkt zij terug op de deelname aan de dialoogtafels: 'We bespraken bijvoorbeeld wat je zou doen als je zoon thuis zou komen en zou zeggen ‘”Ma, ik ben homo.” En toen vroeg ik me af: “hoe zou ik eigenlijk reageren?” Dat vond ik goed om te ervaren. Dat je niet altijd naar een ander kijkt, maar ervaart dat het bij jezelf gebeurt. Dat vond ik heel interessant. Door dat gesprek heb ik veel geleerd.'

Portretfoto van Malika 

Super enthousiast en trots

De Krachtmoeders maken in de Indische Buurt een praatje, informeren door middel van flyers en gesprekken over diverse activiteiten en onderwerpen en helpen bewoners met hulpvragen naar de juiste vorm van ondersteuning. De vrouwen zelf zijn super enthousiast en trots om Krachtmoeder te zijn. Ouarda: 'De dames willen liefst massaal de straat op. Ze durven. Durven is natuurlijk een groot woord, maar ze doen het. Dat komt door veel gesprekken. Malika: 'Als we het samen doen en elkaar kracht geven. En ons indenken: Stel dat het bij mij gebeurt, dan ga je anders denken.'

De impact van de Alliantie Verandering van Binnenuit

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is enthousiast over de impact van de Alliantie Verandering van binnenuit van Movisie en het consortium Zelfbeschikking. Daarom is dit jaar met de nieuwe partner LCC+ een nieuw strategisch partnerschap gestart, de Alliantie Verandering van Binnenuit 2.0. De Alliantie Verandering van binnenuit bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren medewerkers van organisaties die vaak al decennia bezig zijn met de thema’s gender gerelateerd geweld en seksuele diversiteit. Zeven organisaties hebben in 2018 hun krachten gebundeld onder de noemer ‘Consortium Zelfbeschikking’. Het gaat om het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). 

Bekijk de nieuwe video over de alliantie, gemaakt door Jaar & Dag Media.